Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Wydarzenia

Biuro Obsługi Klienta

O nas

Infrastruktura

Projekty Unijne

W toalecie - najpierw klapa, później woda

W toalecie - najpierw klapa, później woda

Naukowcy coraz częściej alarmują: nieprawidłowe zachowania w toalecie mogą być przyczyną niebezpiecznych zakażeń wirusami. Niestety, także koronawirusem. Pamiętajmy więc – zanim...

Czyścimy sieć

Czyszczenie sieci rozpocznie się 8 czerwca i potrwa do 30 października. Prace będą prowadzone w godz. nocnych od 23:00 do 5:00, każdorazowo o rejonie wyłączenia wody będziemy...

UWAGA NA OSZUSTÓW

UWAGA NA OSZUSTÓW

Po bydgoskich osiedlach krążą ponoć osoby podające się za pracowników wodociągów i proszą o wpuszczenie do mieszkania w celu oszacowania szkód powstałych po zalaniach i...

 W ubiegłym wieku w Wieży

W ubiegłym wieku w Wieży

„Wczoraj (…) po raz pierwszy miejską wodę bieżącą wpuszczono do niecki wieży ciśnień” to tylko fragment artykułu który ukazał się w ubiegłym stuleciu w lokalnej prasie. Dziś...

Nasza fontanna… na razie nie zatańczy

Nasza fontanna… na razie nie zatańczy

Zwykle właśnie z początkiem maja uruchamialiśmy naszą fontannę na skwerze przed Filharmonią Pomorską, a wraz z nią - także cykl wiosennych i letnich wieczornych koncertów dla...

Inwestycje w biegu - bez wyłączenia się nie da…

Nikt nie chciałby być w sytuacji, gdy budzi się z myślą o kawie albo chce wziąć prysznic, a tu okazuje się, że… kran jest suchy. Nie dopuszczamy do takich niespodziewanych...

Koronawirus nie zagraża wodzie

Koronawirus nie zagraża wodzie

Światowa Organizacja Zdrowia potwierdza, że koronawirus nie rozprzestrzenia się poprzez systemy wodociągowe. To oznacza, że nie stanowi on zagrożenia ani dla tych systemów, ani...

Chroń się przed wirusem

Chroń się przed wirusem

Koronawirus coraz bliżej Polski. Im bliżej tym więcej pojawia się pytań i obaw, w tym również tych dotyczących skutecznej ochrony przed nim. Okazuje się, że w tym przypadku...

Kontrakt „Modernizacja oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA – II etap

Kontrakt „Modernizacja oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA – II etap" podpisany

„Modernizacja oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA – II etap oraz wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod – kan” to kolejny projekt współfinansowany ze środków...

Kanalizacja tego nie przełknie

Kanalizacja tego nie przełknie

Niby sprawa jest oczywista - do kanalizacji powinny trafiać tylko zanieczyszczenia fizjologiczne i papier toaletowy, który jest na tyle miękki, że nie zatyka rur oraz nie...

Planowane wyłączenia

Lp Rodzaj Ulica Od kiedy Do kiedy Uwagi
1 Wyłączenia planowe Babia Wieś, Toruńska 25 Wrz 2020 08:00 25 Wrz 2020 12:00

Rada Nadzorcza

Pejzaże w Galerii

Już w środę (17.04) o godzinie 18.00 w Galerii Wieży Ciśnień zagoszczą nostalgiczne pejzaże Danuty Marii Więckowskiej. Serdecznie zapraszamy nie tylko stałych bywalców naszej Galerii, ale również tych którzy nie mieli jeszcze okazji nas odwiedzić.

Wystawa malarstwa Danuty Marii Więckowskiej

Złożenie reklamacji i skargi

Szanowni klienci,

Wychodząc na przeciw Waszym oczekiwaniom, by rozwiać wszelkie wątpliwości i niejasności,  informujemy że istnieje możliwość składania reklamacji i skarg.  

Reklamacje przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta wformie pisemnej, następnie rejestrowane są w systemie komputerowym według kolejności ich wpływu. Rozpatrywane są według obowiązujących przepisów prawa (kodeks cywilny, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z przepisami wykonawczymi, regulamin świadczonych usług i innych aktów prawnych). Odpowiedzi udzielane są w trybie natychmiastowym lub w terminie 14 dni od daty rejestracji. Przy sprawach wymagających dodatkowych ustaleń czas udzielenia odpowiedzi może przedłużyć się do 30 dni.       
Przypominamy, że informacje odnośnie rozliczeń i wielkości zużyć wody są przekazywane wyłącznie osobom będącym stroną umowy.

W razie wątpliwości zapraszamy do rozmowy z naszym pracownikiem, który służy profesjonalną i fachową wiedzą, pod numerem telefonu 52 58 60 600

 

Jak podpisać umowę?

Umowy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla każdego naszego klienta przygotowuje Biuro Obsługi Klienta  
Umowy zawierane są z właścicielami bądź zarządcami nieruchomości, w przypadku  budynku wielolokalowego z poszczególnymi najemcami lokali mieszkalnych po spełnieniu warunków technicznych określonych przez Spółkę.

Wymagane dokumenty dla odbiorców indywidualnych:
- pisemny wniosek o zawarcie umowy,
- dokument potwierdzający własność nieruchomości.

Wymagane dokumenty dla podmiotów gospodarczych:
- pisemny wniosek o zawarcie umowy,
- dokument potwierdzający własność,
- odpis z KRS,
- NIP,
- Regon.

Zapraszamy do siedziby Spółki przy ulicy Toruńskiej 103 (wejście od strony Tesco)

  • w dni powszednie w godz. 6:50 – 14:50 
  • wtorki w godz. od 6:50 do 18:00.

W przypadku przepisania umowy, prosimy nie zapomnieć o protokole zdawczo – odbiorczym, zawierającym nr wodomierza, stan wodomierza, datę rozliczenia końcowego i podpisy stron.

W razie wątpliwości polecamy rozmowę telefoniczną z naszym pracownikiem, który służy swoją fachową wiedzą i doświadczeniem. Na Państwa telefony czekamy pod numerem 52 586 06 00

Pobranie i transport próbki na terenie Bydgoszczy

Koszt zryczałtowanej usługi jest identyczny dla wszystkich lokalizacji na terenie Bydgoszczy i wynosi 42,28 zł netto. 

Pobraniem i transportem próbek wody do badań zajmują się wykwalifikowani pracownicy  MWiK. Badanie wody pobranej lub przewożonej w niewłaściwych warunkach nie pozwala na otrzymanie miarodajnych wyników, dlatego zapewniamy usługę, która usuwa te ryzyka. Oferowane rozwiązanie pozwala zachować próbki w niezmienionym stanie od momentu pobrania, przez ich zapakowanie, zabezpieczenie i przewiezienie, po przekazanie do badania w Centralnym Laboratorium Badania Wody i Ścieków.

Kosztu transportu i poboru próbki nie nalicza się w przypadku dostarczenia przez Klienta materiału poddawanego badaniom do Centralnego Laboratorium: ul. Koronowska 96, Bydgoszcz.

 

zdroje uliczne

______________________________________________________

Podłączenie posesji do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

1. Złożenie w siedzibie MWiK wniosku o wydanie warunków technicznych (termin  wydania warunków - do 30 dni od daty złożenia wniosku). (Wniosek  nr 1 - WARUNKI TECHNICZNE)

2. Odbiór warunków technicznych osobiście w siedzibie MWiK.

3. Zlecenie uprawnionemu projektantowi wykonania  projektu przyłącza, który na podstawie w/wym. warunków opracowuje projekt przyłącza i uzyskuje wszystkie niezbędne opinie i uzgodnienia (w tym ZUDP, ZDMiKP).

4. Złożenie w MWiK wniosku o uzgodnienie projektu. (Wniosek nr 2  - UZGODNIENIE PROJEKTU)

5. Zgłoszenie  robót do Urzędu Miasta – Wydziału Administracji Budowlanej.

6. Zlecenie wykonawcy budowy:

 

PRZYŁĄCZA 
WODOCIĄGOWEGO

 

 

PRZYŁĄCZA 
KANALIZACYJNEGO

 

7. Złożenie  w MWiK druku zlecenia nawiercenia (wcinki) i wniosku o odbiór przyłącza wodociągowego.  (Zlecenie nr 1- WCINKA I ODBIÓR P.W.)

 

8. Zlecenie wybudowanego przyłącza  do zainwentaryzowania  geodezyjnego przez uprawnionego geodetę oraz dostarczenie do MWiK mapki inwentaryzacji geodezyjnej.

 

9. Złożenie w MWiK wniosku o zawarcie umowy na dostarczanie wody (Wniosek nr 3 - UMOWA) i podpisanie umowy w siedzibie MWiK.

 

10. Złożenie wniosku o zamontowanie wodomierza. (Wniosek nr 4 – WODOMIERZ GŁ.)

 

 

7. Złożenie w MWiK druku zlecenia wykonania włączenia i wniosku o odbiór przyłącza kanalizacyjnego. (Zlecenie nr 2 - WŁĄCZENIE ODBIÓR P.K.)

 

8. Zlecenie wybudowanego przyłącza  do zainwentaryzowania  geodezyjnego przez uprawnionego geodetę oraz dostarczenie do MWiK mapki inwentaryzacji geodezyjnej.

 

9. Złożenie w MWiK wniosku o zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków (Wniosek nr 3 - UMOWA) i  podpisanie umowy w siedzibie MWiK.

 

 

Nowe przyłącze można wybudować z pominięciem większości etapów. Wystarczy zlecić w MWiK wykonanie usługi 
"Projektujemy i budujemy" a lista czynności, które powinien wykonać inwestor skróci się do zaledwie 3 kroków.

1. Złożenie w MWiK wniosku o bezpłatną wycenę. (Zlecenie nr 3 - WYCENA)

 

2. Podpisanie z MWiK umowy o wykonanie przyłącza.

 

3. Podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

 

Przy zleceniu usługi „Projektujemy i Budujemy” koszty szacowane są kompleksowo w ramach bezpłatnej wyceny. Klient jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji wie ile zapłaci za wszystkie prace.

 

Porównanie efektywności systemu i jego elementów przed inwestycjami i obecnie

zaproszenie-1Serdecznie zapraszamy na konferencję pt.„Porównanie efektywności systemu i jego elementów przed inwestycjami i obecnie”. Celem tej konferencji  jest zaprezentowanie na przykładzie Bydgoszczy długotrwałych – obliczonych na kilkadziesiąt lat - efektów i opłacalności inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych oraz wynikających z nich korzyści dla miasta i mieszkańców. Konferencja, podczas której zagadnienia referować będą eksperci i praktycy, pokaże, w jak szerokim zakresie i w jak znaczącym stopniu inwestycje, które bydgoskie Wodociągi przeprowadziły w ciągu 13 lat przy wsparciu Unii Europejskiej, zmieniły obraz Bydgoszczy, podniosły bezpieczeństwo i  jakość życia w mieście oraz poprawiły komfort i warunki prozdrowotne mieszkańców. Taki wydźwięk konferencji zapewnia szeroki zakres tematyczny referatów, począwszy od systemów ujmowania wody dla potrzeb bydgoskich Wodociągów, wykorzystania modeli symulacyjnych do planowania modernizacji kanalizacji deszczowej czy oczyszczania ścieków miejskich w Bydgoszczy, po monitoring systemu zaopatrzenia w wodę i poprawę jakości wody w Brdzie.

Tematy poruszone podczas konferencji zostaną zebrane i rozwinięte w planowanym wydaniu monografii - pracy zbiorowej autorstwa prelegentów konferencji oraz ekspertów MWiK i krajowych ośrodków naukowych.

Konferencja w Hali Pomp MWiK w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej adresowana jest przede wszystkim do firm wodociągowych  i środowisk branżowych w miastach, które nie podjęły jeszcze inwestycji wod-kan, a dzięki konferencji uzyskają wiedzę, która wesprze je w tym wyzwaniu.
Jesteśmy przekonani, że z tej wiedzy skorzystają też miasta, które inwestycje wod-kan mają już za sobą i podczas konferencji potwierdzą walory bydgoskich inwestycji oraz ich wpływ na porządkowanie gospodarki wod-kan w każdym mieście.

 

Rejestracji należy dokonać online na stronie www.efektywnoscsystemu.systemcoffee.pl do dnia 13.04.2018

 

 Koszt udziału w konferencji 300,00 PLN +VAT za osobę

 

 

Podkategorie