Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Przyjdź i zobacz, co będzie w Młynach Rothera!

Atrakcyjnie położone na Wyspie Młyńskiej Młyny Rothera - dzięki realizacji śmiałego projektu adaptacyjnego - z zabytkowego budynku przekształcą się w kompleks...

Po raz piąty w nurtach rzeki

Po raz piąty w nurtach rzeki

Już po raz piąty śmiałkowie rywalizowali w nurtach rzeki Brdy. Takie zawody w ścisłym centrum to ewenement w skali Europy. Jako jedyni możemy organizować zawody pływackie na...

Fontanna dla ochłody, nie dla kąpieli

Fontanna dla ochłody, nie dla kąpieli

  Upał doskwiera wszystkim tym, którzy z różnych przyczyn spędzają lato w mieście. Asfalt parzy, powietrze „stoi” w miejscu jak na afrykańskiej pustyni. Oazą wydaje się...

Wodą Bydgoską w upał

Wodą Bydgoską w upał

Fala upałów nie odpuszcza, mamy w końcu wakacje!. Każdy z nas szuka skrawka cienia, który przyniesie ulgę przegrzanemu ciału. Najlepszym sposobem na takie upalne dni jest...

Zaczynamy renowację deszczówki

Zaczynamy renowację deszczówki

Kolejny, ważny krok za nami. We wtorek (19.06) w siedzibie Spółki podpisano pierwsze kontrakty w ramach projektu:     „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i...

WODY POLSKIE ZATWIERDZIŁY BYDGOSKIE TARYFY

WODY POLSKIE ZATWIERDZIŁY BYDGOSKIE TARYFY

Przez najbliższe trzy lata nie będzie w Bydgoszczy podwyżki opłat za wodę i ścieki! Będzie to możliwe, ponieważ Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – nowo powstały...

Modernizacja bydgoskiej oczyszczalni przy unijnym wsparciu

Modernizacja bydgoskiej oczyszczalni przy unijnym wsparciu

  Bydgoszcz była jednym z pięciu miast, które w kwietniu br. podpisały w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy o dofinansowanie projektów z...

Katalog zielono - niebieski

Katalog zielono - niebieski

W Urzędzie Mista odbyła się konferencja prasowa z udziałem Pani Prezydent Marii Wasiak, podczas której zaprezentowaliśmy przygotowany wcześniej katalog zielono - niebieskich...

PISZĄ O PROJEKCIE DESZCZÓWKI

PISZĄ O PROJEKCIE DESZCZÓWKI

Bydgoszcz przestaje bać się deszczu – to przesłanie trafia do coraz większej liczby osób. O projekcie Bydgoska retencja +2050 piszą nawet w ogólnopolskiej prasie! W...

Nasze obligacje na „BBB z plusem”

Nasze obligacje na „BBB z plusem”

Mamy kolejny powód do zawodowej satysfakcji. Agencja Ratingowa Fitch znów podwyższyła rating obligacji przychodowych MWiK. Tym razem – jest to poziom ‘BBB+’; perspektywa...

Planowane wyłączenia

Lp Rodzaj Ulica Od kiedy Do kiedy Uwagi
1 planowane czyszczenie przyłączy i sieci wodociągowej wg harmonogramu 18 Cze 2018 08:00 06 Lis 2018 15:00 Szczegółowy harmonogram czyszczenia przyłączy i sieci wodociągowej publikowany jest w zakładce Biuro Obsługi Klienta

O firmie

mwik oczyszMWiK jako Spółka prawa handlowego jest przedsiębiorstwem o charakterze użyteczności publicznej, którego nadrzędnym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie dostawy wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, a ponadto utrzymanie w należytym stanie technicznym całego posiadanego majątku.

Spółka wykonuje zadania własne Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, natomiast przez zbiorowe odprowadzanie ścieków działalność polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.
Właścicielem 100% udziałów Spółki jest Miasto Bydgoszcz.

Bydgoskie Wodociągi, jak każde prężnie działające przedsiębiorstwo ma jasno wyznaczoną i określoną wizję i misję, według których postępuje każdego dnia.

WIZJA

„WIDZIMY SIĘ JAKO NOWOCZESNĄ I EFEKTYWNĄ FIRMĘ, DBAJĄCĄ O SATYSFAKCJĘ
KLIENTÓW I PRACOWNIKÓW".

MISJA

„DOSTAWA CZYSTEJ WODY WSZYSTKIM KLIENTOM ORAZ DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO NATURALNE TO NASZE POWOŁANIE DZISIAJ I W PRZYSZŁOŚCI"

W 2017 roku do odbiorców dostarczono 15.805,5 tys. m3 wody oraz odprowadzono 17.275,7 tys. m3 ścieków.
W dniu 31.12.2017 r. zarejestrowanych było 29.042 odbiorców w tym :

 • odbiorcy indywidualni 25.336
 • zakłady przemysłowe 329
 • pozostali odbiorcy 3.373
 • gminy 4

Na dzień 31.12.2017 r. długość sieci wodociągowej eksploatowanej przez MWiK w Bydgoszczy  wynosiła 1.044,03 km, w tym:

 • magistrali 125,23 km
 • sieci rozdzielczej   625,02 km
 • przyłączeń  293,78 km

Średni wiek eksploatowanej przez MWiK sieci wodociągowej (bez przyłączy) na dzień 31.12.2017 r. wynosił:

 • od 0 do 5 lat - 3,1%
 • od 5 do 10 lat - 22,7%
 • od 10 do 20 lat - 16,9%
 • od 20 do 30 lat - 12,7%
 • od 30 do 40 lat - 14,6%
 • od 40 do 50 lat - 8,1%
 • powyżej 50 lat - 21,6%

Długość sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez MWiK na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 867,5 km, w tym :

 • sanitarnej w układzie pojedynczym 477,08 km
 • sanitarnej w układzie piętrowym 223,48 km
 • przyłączeń 166,94 km

Długość sieci kanalizacji deszczowej eksploatowanej przez MWiK na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 258,19 km, w tym :

 • sieć deszcowa w układzie pojedynczym 32,60 km
 • sieć deszcowa w układzie piętrowym 223,74 km
 • przyłączeń 1,85 km

 

Średni wiek sieci kanalizacyjnej (bez przyłączy) na dzień 31.12.2017 r.:

 • do 5 lat - 4,59%
 • od 5 – 10 lat - 25,55%
 • od 10 – 20 lat - 18,23%
 • od 20 – 30 lat - 13,40%
 • od 30 – 40 lat - 12,18%
 • powyżej 40 lat - 26,05%

 

 

 

 

Rada Nadzorcza

Pejzaże w Galerii

Już w środę (17.04) o godzinie 18.00 w Galerii Wieży Ciśnień zagoszczą nostalgiczne pejzaże Danuty Marii Więckowskiej. Serdecznie zapraszamy nie tylko stałych bywalców naszej Galerii, ale również tych którzy nie mieli jeszcze okazji nas odwiedzić.

Wystawa malarstwa Danuty Marii Więckowskiej

cena wody i ścieków

W 2018 roku cena wody i ścieków nie ulegnie zmianie! Za m3 wody zapłacimy dokładnie tyle samo co w roku 2017  czyli 4,77 zł netto, a za ścieki 4,88 zł netto. Zmianie nie ulegnie również ilość grup abonamentowych.

Opłata za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych wynosi 3,67 zł/m³ netto (3,96 zł/ m³ brutto). Na podstawie danych IMiGW w 2018 roku do rozliczeń przyjęto średnoroczną ilość opadów na poziomie 0,550 m3/m2.

 

Złożenie reklamacji i skargi

Szanowni klienci,

Wychodząc na przeciw Waszym oczekiwaniom, by rozwiać wszelkie wątpliwości i niejasności,  informujemy że istnieje możliwość składania reklamacji i skarg.  

Reklamacje przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta wformie pisemnej, następnie rejestrowane są w systemie komputerowym według kolejności ich wpływu. Rozpatrywane są według obowiązujących przepisów prawa (kodeks cywilny, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z przepisami wykonawczymi, regulamin świadczonych usług i innych aktów prawnych). Odpowiedzi udzielane są w trybie natychmiastowym lub w terminie 14 dni od daty rejestracji. Przy sprawach wymagających dodatkowych ustaleń czas udzielenia odpowiedzi może przedłużyć się do 30 dni.       
Przypominamy, że informacje odnośnie rozliczeń i wielkości zużyć wody są przekazywane wyłącznie osobom będącym stroną umowy.

W razie wątpliwości zapraszamy do rozmowy z naszym pracownikiem, który służy profesjonalną i fachową wiedzą, pod numerem telefonu 52 58 60 600

 

Jak podpisać umowę?

Umowy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla każdego naszego klienta przygotowuje Biuro Obsługi Klienta  
Umowy zawierane są z właścicielami bądź zarządcami nieruchomości, w przypadku  budynku wielolokalowego z poszczególnymi najemcami lokali mieszkalnych po spełnieniu warunków technicznych określonych przez Spółkę.

Wymagane dokumenty dla odbiorców indywidualnych:
- pisemny wniosek o zawarcie umowy,
- dokument potwierdzający własność nieruchomości.

Wymagane dokumenty dla podmiotów gospodarczych:
- pisemny wniosek o zawarcie umowy,
- dokument potwierdzający własność,
- odpis z KRS,
- NIP,
- Regon.

Zapraszamy do siedziby Spółki przy ulicy Toruńskiej 103 (wejście od strony Tesco)

 • w dni powszednie w godz. 6:50 – 14:50 
 • wtorki w godz. od 6:50 do 18:00.

W przypadku przepisania umowy, prosimy nie zapomnieć o protokole zdawczo – odbiorczym, zawierającym nr wodomierza, stan wodomierza, datę rozliczenia końcowego i podpisy stron.

W razie wątpliwości polecamy rozmowę telefoniczną z naszym pracownikiem, który służy swoją fachową wiedzą i doświadczeniem. Na Państwa telefony czekamy pod numerem 52 586 06 00

Projektujemy i budujemy

projektuj i buduj 1To nowa, przygotowana z myślą o naszych klientach, kompleksowa usługa na realizację podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej na preferencyjnych warunkach. Aby z niej skorzystać właściciel lub zarządca nieruchomości składa w siedzibie Spółki wniosek o bezpłatną wycenę (Wniosek o wycenę Projektujemy i Budujemy), a po jej akceptacji, podpisuje umowę o podłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

 My wyręczymy  naszych klientów w realizacji wszystkich etapów budowy przyłącza:

Projekt przyłącza  – wydamy warunki techniczne a nasi doświadczeni, posiadający stosowne uprawnienia projektanci, wykonają projekt.

Przejdziemy za klienta całą trudną drogę urzędową:

 • pozyskamy mapę do celów projektowych,
 • załatwimy wypis z rejestrów gruntów,
 • uzgodnimy projekt budowlany,
 • dokonamy uzgodnień z zajęciem pasa drogowego i zmianami organizacji ruchu.

PiB -www 1Budowa przyłącza – realizowana będzie przez wykwalifikowanych pracowników MWiK przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu.

Odtworzenie nawierzchni – przywrócimy teren do stanu sprzed budowy.

Inwentaryzacja powykonawcza — naniesiemy nowe przyłącze na mapę geodezyjną.

Montaż wodomierza w przypadku:

 • nowego przyłącza wodociągowego,
 • nowego przyłącza kanalizacyjnego, jeśli klient posiada własne ujęcie wody.

Na każde wykonane przyłącze dajemy 3 lata gwarancji 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi koordynatorami, którzy chętnie udzielą Państwu wszystkich niezbędnych informacji, tel. 52 58 60 967, kom. 783 911 768, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Usługi wodociągowe

Wyszczególnienie
Opis usługi
Jednostka
Cena netto [zł]
Lokalizacja wycieku na przewodach wodociągowych szczegóły 1 godz. 175,61
Lokalizacja trasy przewodów wodociągowych szczegóły 1 godz. 113,82
Lokalizacja skrzynek i pokryw szczegóły 1 godz. 62,60
Rozmrażanie przewodów i przyłączy wodociągowych szczegóły 1 godz. 172,36
Pomiar ciśnienia wody z rejestracją danych szczegóły 1 szt. 124,39
Eksploatacja przyłącza wodociągowego szczegóły 1 mb/m-c 0,88
Podłączenie do sieci wodociągowej (średnica przyłączenia do 50 mm) szczegóły 1 szt. 150,41
Podłączenie do sieci wodociągowej (średnica przyłączenia powyżej 50 mm) szczegóły wycena indywidualna
Budowa przyłącza wodociągowego szczegóły wycena indywidualna
Naprawa wodociągu szczegóły wycena indywidualna

Zakład Sieci Wodociągowej tel. 52 58 60 821, 52 58 60 822, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Usługi kanalizacyjne

Wyszczególnienie  Opis usługi   Jednostka  Cena netto [zł] 
Przegląd kanalizacji szczegóły  wycena indywidualna 
Czyszczenie kanalizacji wóz asenizacyjny szczegóły 1 godz. 82,93
miniwoma 1 godz. 139,84
womobeczka 1 godz. 194,31
Kaiser 1 godz. 245,53
Przegląd kamerą tv na sieci/przyłączu kanalizacyjnym szczegóły 1 godz. 123,58
Przegląd kamerą tv na sieci/przyłączu kanalizacyjnym powyżej 100 mb  szczegóły 1 mb 3,25
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej  szczegóły 1 godz. 156,10
Eksploatacja przyłącza kanalizacyjnego  szczegóły 1 mb/m-c 0,38 
Podłączenie do sieci kanalizacyjnej   szczegóły  1 godz.  157,72
Budowa przyłącza kanalizacyjnego  szczegóły wycena indywidualna  
Naprawa kanalizacji    szczegóły  wycena indywidualna  
Badanie szczelności szamba do pojemności 5m3    szczegóły  1 szt.  548,78 

Zakład Sieci Kanalizacyjnej  tel. 52 58 60 811, 52 58 60 812, 52 58 60 815, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Usługi wodomierzowe

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

 

Opis usługi

Jednostka

Cena netto [zł]

1.

Montaż nowego wodomierza

wodomierz klienta
(montaż + plombowanie)

wodomierz klasy B,
fi ½”

 szczegóły

1 szt.

129,27

wodomierz klasy B,
fi ¾”

1 szt.

134,96

wodomierz MWiK (wodomierz + montaż + plombowanie)

wodomierz klasy B,
fi ½”

1 szt.

167,48

wodomierz klasy B,
fi ¾”

1 szt.

189,43

wodomierz MWiK (wodomierz + montaż + montaż nakładki radiowej + programowanie + plombowanie)

wodomierz klasy C,
fi ½” ITRON

1 szt.

654,47

wodomierz klasy C, 
fi ¾” ITRON

1 szt.

742,28

2.

Wymiana wodomierza

wodomierz klienta (wymiana + plombowanie)

wodomierz klasy B,
fi ½”

szczegóły 

1 szt.

64,23

wodomierz klasy B,
fi ¾”

1 szt.

64,23

wodomierz MWiK (wodomierz + wymiana + plombowanie)

wodomierz klasy B,
fi ½”

1 szt.

103,25

wodomierz klasy B,
fi ¾”

1 szt.

108,94

wodomierz MWiK (wodomierz + wymiana + montaż nakładki radiowej + programowanie + plombowanie)

wodomierz klasy C,
fi ½”

1 szt.

590,24

wodomierz klasy C,
fi ¾”

1 szt.

680,49

3.

Wypożyczenie stojaka hydrantowego

szczegóły 

1 doba

3,70

4.

Czyszczenie studni wodomierzowej

szczegóły 

1 godz.

181,30

5.

Usługi instalacyjne

szczegóły 

 

wycena indywidualna

 

 

6.

Pozostałe usługi wodomierzowe

 szczegóły

Tabela 1 do pobrania poniżej

 

7.

Eksploatacja wodomierza ogrodowego

 szczególy 

1 szt/1m-c

3,98

Zakład Wodomierzy tel. 52 58 60 643, 52 58 60 644, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Podkategorie