Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Nasze obligacje na „BBB z plusem”

Nasze obligacje na „BBB z plusem”

Mamy kolejny powód do zawodowej satysfakcji. Agencja Ratingowa Fitch znów podwyższyła rating obligacji przychodowych MWiK. Tym razem – jest to poziom ‘BBB+’; perspektywa...

BYDGOSKA DESZCZÓWKA NAGRODZONA

BYDGOSKA DESZCZÓWKA NAGRODZONA

Dobry projekt to taki, który przyniesie miastu i jego mieszkańcom wymierne korzyści. Podczas tegorocznego Smart City Forum – kongresu poświęconego inteligentnym miastom, ich...

UWAGA! Nasze nowe konta na fakturach

UWAGA! Nasze nowe konta na fakturach

Szanowni Państwo! Od kilku dni docierają do Państwa nowe faktury, które wysyłamy z Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – Spółka z o.o. po wprowadzeniu nowego...

IGNACY JAN HONOROWY W BYDGOSKICH WODOCIĄGACH

IGNACY JAN HONOROWY W BYDGOSKICH WODOCIĄGACH

Wiecie, kim jest Ignacy Jan Honorowy? :) To postać (nieco) fikcyjna, utrwalona w formie statuetki, która od kilku dni znajduje się w naszej firmie i ogromnie nas cieszy....

Nasze Muzeum skończyło 5 lat!

Nasze Muzeum skończyło 5 lat!

  "Bydgoszcz piękna i romantyczna" na fotografiach znanego bydgoskiego fotografika Marka Chełminiaka, światowe standardy w niecodziennym chóralnym wykonaniu, wiele...

Po Sesji - nieprawdziwe informacje w prasie

Po wczorajszej Sesji Rady Miasta Bydgoszczy, podczas której była m.in. mowa o opłatach za odprowadzanie wód opadowych, w prasie pojawiły się informacje, z których wynika, że...

Studenci Uniwersytetu w Rotterdamie z wizytą na ujęciu wody

Studenci Uniwersytetu w Rotterdamie z wizytą na ujęciu wody

Cieszy nas fakt, że Bydgoszcz staje się ciekawym miastem nie tylko pod względem turystycznym, ale również pod względem ciekawych rozwiązań wodociągowo-kanalizacyjnych. Około 40...

Informacje „Expressu” to bzdury wyssane z palca!

Na górnym tarasie bydgoszczanie nigdy nie pili wody ze skażonego ujęcia W piątkowym magazynowym wydaniu „Expressu Bydgoskiego” w artykule red. Wojciecha Mąki pt. „Zachem –...

Zazdrościmy Bydgoszczy, czyli… jak się robi dobry projekt?

Zazdrościmy Bydgoszczy, czyli… jak się robi dobry projekt?

Zazdrościmy Bydgoszczy pasji, determinacji i integracji środowisk, które wyznaczyły sobie wspólny cel" – takie opinie często wygłaszano podczas zorganizowanej w Hali Pomp...

Bydgoska retencja na krajowym forum

Za nami już dwudniowa konferencja naukowej pn. Bydgoska retencja +2050 „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian...

O firmie

mwik oczyszMWiK jako Spółka prawa handlowego jest przedsiębiorstwem o charakterze użyteczności publicznej, którego nadrzędnym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie dostawy wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, a ponadto utrzymanie w należytym stanie technicznym całego posiadanego majątku.

Spółka wykonuje zadania własne Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, natomiast przez zbiorowe odprowadzanie ścieków działalność polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.
Właścicielem 100% udziałów Spółki jest Miasto Bydgoszcz.

Bydgoskie Wodociągi, jak każde prężnie działające przedsiębiorstwo ma jasno wyznaczoną i określoną wizję i misję, według których postępuje każdego dnia.

WIZJA

„WIDZIMY SIĘ JAKO NOWOCZESNĄ I EFEKTYWNĄ FIRMĘ, DBAJĄCĄ O SATYSFAKCJĘ
KLIENTÓW I PRACOWNIKÓW".

MISJA

„DOSTAWA CZYSTEJ WODY WSZYSTKIM KLIENTOM ORAZ DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO NATURALNE TO NASZE POWOŁANIE DZISIAJ I W PRZYSZŁOŚCI"

W 2016 roku do odbiorców dostarczono 16,0 mln m3 wody oraz odprowadzono 17,1 mln m3 ścieków.
W dniu 31.12.2016 r. zarejestrowanych było 29.135 odbiorców w tym :

 • odbiorcy indywidualni 25.313
 • zakłady przemysłowe 351
 • pozostali odbiorcy 3.467
 • gminy 4

Na dzień 31.12.2016 r. długość sieci wodociągowej eksploatowanej przez MWiK w Bydgoszczy  wynosiła 1.038,52 km, w tym:

 • magistrali 124,49 km
 • sieci rozdzielczej   622,29 km
 • przyłączeń  291,74 km

Średni wiek eksploatowanej przez MWiK sieci wodociągowej (bez przyłączy) na dzień 31.12.2016 r. wynosił:

 • od 0 do 5 lat - 2,9%
 • od 5 do 10 lat - 23,5%
 • od 10 do 20 lat - 17,8%
 • od 20 do 30 lat - 12,3%
 • od 30 do 40 lat - 14,6%
 • od 40 do 50 lat - 7,3%
 • powyżej 50 lat - 21,6%

Długość sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez MWiK na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 1.120,52 km, w tym :

 • sanitarnej 698,64 km (z czego 223,48 km w układzie piętrowym)
 • przyłączeń 165,54 km
 • deszczowej w układzie piętrowym  223,74 km
 • deszczowej w układzie pojedynczym  32,60 km

Średni wiek sieci kanalizacyjnej (bez przyłączy) na dzień 31.12.2016 r.:

 • do 5 lat - 7,4%
 • od 5 – 10 lat - 18,0%
 • od 10 – 20 lat - 15,4%
 • od 20 – 30 lat - 9,9%
 • od 30 – 40 lat - 11,1%
 • powyżej 40 lat - 38,2%

 

 

 

 

Rada Nadzorcza

Pejzaże w Galerii

Już w środę (17.04) o godzinie 18.00 w Galerii Wieży Ciśnień zagoszczą nostalgiczne pejzaże Danuty Marii Więckowskiej. Serdecznie zapraszamy nie tylko stałych bywalców naszej Galerii, ale również tych którzy nie mieli jeszcze okazji nas odwiedzić.

Wystawa malarstwa Danuty Marii Więckowskiej

cena wody i ścieków

W 2018 roku cena wody i ścieków nie ulegnie zmianie! Za m3 wody zapłacimy dokładnie tyle samo co w roku 2017  czyli 4,77 zł netto, a za ścieki 4,88 zł netto. Zmianie nie ulegnie również ilość grup abonamentowych.

 

Złożenie reklamacji i skargi

Szanowni klienci,

Wychodząc na przeciw Waszym oczekiwaniom, by rozwiać wszelkie wątpliwości i niejasności,  informujemy że istnieje możliwość składania reklamacji i skarg.  

Reklamacje przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta wformie pisemnej, następnie rejestrowane są w systemie komputerowym według kolejności ich wpływu. Rozpatrywane są według obowiązujących przepisów prawa (kodeks cywilny, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z przepisami wykonawczymi, regulamin świadczonych usług i innych aktów prawnych). Odpowiedzi udzielane są w trybie natychmiastowym lub w terminie 14 dni od daty rejestracji. Przy sprawach wymagających dodatkowych ustaleń czas udzielenia odpowiedzi może przedłużyć się do 30 dni.       
Przypominamy, że informacje odnośnie rozliczeń i wielkości zużyć wody są przekazywane wyłącznie osobom będącym stroną umowy.

W razie wątpliwości zapraszamy do rozmowy z naszym pracownikiem, który służy profesjonalną i fachową wiedzą, pod numerem telefonu 52 58 60 600

 

Jak podpisać umowę?

Umowy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla każdego naszego klienta przygotowuje Biuro Obsługi Klienta  
Umowy zawierane są z właścicielami bądź zarządcami nieruchomości, w przypadku  budynku wielolokalowego z poszczególnymi najemcami lokali mieszkalnych po spełnieniu warunków technicznych określonych przez Spółkę.

Wymagane dokumenty dla odbiorców indywidualnych:
- pisemny wniosek o zawarcie umowy,
- dokument potwierdzający własność nieruchomości.

Wymagane dokumenty dla podmiotów gospodarczych:
- pisemny wniosek o zawarcie umowy,
- dokument potwierdzający własność,
- odpis z KRS,
- NIP,
- Regon.

Zapraszamy do siedziby Spółki przy ulicy Toruńskiej 103 (wejście od strony Tesco)

 • w dni powszednie w godz. 6:50 – 14:50 
 • wtorki w godz. od 6:50 do 18:00.

W przypadku przepisania umowy, prosimy nie zapomnieć o protokole zdawczo – odbiorczym, zawierającym nr wodomierza, stan wodomierza, datę rozliczenia końcowego i podpisy stron.

W razie wątpliwości polecamy rozmowę telefoniczną z naszym pracownikiem, który służy swoją fachową wiedzą i doświadczeniem. Na Państwa telefony czekamy pod numerem 52 586 06 00

Projektujemy i budujemy

projektuj i buduj 1To nowa, przygotowana z myślą o naszych klientach, kompleksowa usługa na realizację podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej na preferencyjnych warunkach. Aby z niej skorzystać właściciel lub zarządca nieruchomości składa w siedzibie Spółki wniosek o bezpłatną wycenę (Zlecenie nr 3 - WYCENA), a po jej akceptacji, podpisuje umowę o podłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

 My wyręczymy  naszych klientów w realizacji wszystkich etapów budowy przyłącza:

Projekt przyłącza  – wydamy warunki techniczne a nasi doświadczeni, posiadający stosowne uprawnienia projektanci, wykonają projekt.

Przejdziemy za klienta całą trudną drogę urzędową:

 • pozyskamy mapę do celów projektowych,
 • załatwimy wypis z rejestrów gruntów,
 • uzgodnimy projekt budowlany,
 • dokonamy uzgodnień z zajęciem pasa drogowego i zmianami organizacji ruchu.

PiB -www 1Budowa przyłącza – realizowana będzie przez wykwalifikowanych pracowników MWiK przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu.

Odtworzenie nawierzchni – przywrócimy teren do stanu sprzed budowy.

Inwentaryzacja powykonawcza — naniesiemy nowe przyłącze na mapę geodezyjną.

Montaż wodomierza w przypadku:

 • nowego przyłącza wodociągowego,
 • nowego przyłącza kanalizacyjnego, jeśli klient posiada własne ujęcie wody.

Na każde wykonane przyłącze dajemy 3 lata gwarancji 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi koordynatorami, którzy chętnie udzielą Państwu wszystkich niezbędnych informacji, tel. 52 58 60 967, kom. 783 911 768, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Usługi wodociągowe

Lp.

Wyszczególnienie

Opis usługi

Jednostka

Cena netto [zł]

1.

Lokalizacja wycieku na przewodach wodociągowych

szczegóły

1 godz.

175,61

2.

Lokalizacja trasy przewodów wodociągowych

szczegóły

1 godz.

113,82

3.

Lokalizacja skrzynek i pokryw

szczegóły

1 godz.

62,60

4.

Rozmrażanie przewodów

i przyłączy wodociągowych

szczegóły 

1 godz.

172,36

5.

Pomiar ciśnienia wody z rejestracją danych (do 3 punktów pomiarowych)

szczegóły 

1 szt.

124,39

6.

Eksploatacja przyłącza wodociągowego

 szczegóły

1 mb/m-c

0,88

7.

Naprawa wodociągu

szczegóły 


wycena indywidualna

 

 

 

 Zakład Sieci Wodociągowej tel. 52 58 60 821, 52 58 60 822, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Usługi kanalizacyjne

Lp.

 

Wyszczególnienie

 

Opis usługi

Jednostka

Cena netto [zł]

1.

Przegląd i czyszczenie kanalizacji

wóz asenizacyjny

 

 

szczegóły 

1 godz.

82,93

miniwoma

1 godz.

139,84

womobeczka

1 godz.

194,31

Kaiser

1 godz.

245,53

2.

Przegląd kamerą tv

na sieci/przyłączu kanalizacyjnym

szczegóły 

1 godz.

123,58

3.

Przegląd kamerą tv

na sieci/przyłączu kanalizacyjnym

powyżej 100 mb

szczegóły 

1 mb

3,25

4.

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej

szczegóły 

1 godz.

156,10

5.

Eksploatacja przyłącza kanalizacyjnego

szczegóły 

1 mb/m-c

0,38

6.

Naprawa kanalizacji

szczegóły 

 

wycena indywidualna

 

 

7.

 

Badanie szczelności szamba do pojemności 5m3

 

szczegóły

1 szt.

 548,78

Zakład Sieci Kanalizacyjnej  tel. 52 58 60 811, 52 58 60 812, 52 58 60 815, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Usługi wodomierzowe

Lp.

 

Wyszczególnienie

 

Opis usługi

Jednostka

Cena netto [zł]

1.

Montaż nowego wodomierza

wodomierz klienta
(montaż + plombowanie)

wodomierz klasy B,
fi ½”

 szczegóły

1 szt.

129,27

wodomierz klasy B,
fi ¾”

1 szt.

134,96

wodomierz MWiK (wodomierz + montaż + plombowanie)

wodomierz klasy B,
fi ½”

1 szt.

167,48

wodomierz klasy B,
fi ¾”

1 szt.

189,43

wodomierz MWiK (wodomierz + montaż + montaż nakładki radiowej + programowanie + plombowanie)

wodomierz klasy C,
fi ½” ITRON

1 szt.

654,47

wodomierz klasy C, 
fi ¾” ITRON

1 szt.

742,28

2.

Wymiana wodomierza

wodomierz klienta (wymiana + plombowanie)

wodomierz klasy B,
fi ½”

szczegóły 

1 szt.

64,23

wodomierz klasy B,
fi ¾”

1 szt.

64,23

wodomierz MWiK (wodomierz + wymiana + plombowanie)

wodomierz klasy B,
fi ½”

1 szt.

103,25

wodomierz klasy B,
fi ¾”

1 szt.

108,94

wodomierz MWiK (wodomierz + wymiana + montaż nakładki radiowej + programowanie + plombowanie)

wodomierz klasy C,
fi ½”

1 szt.

590,24

wodomierz klasy C,
fi ¾”

1 szt.

680,49

3.

Wypożyczenie stojaka hydrantowego

szczegóły 

1 doba

3,70

4.

Czyszczenie studni wodomierzowej

szczegóły 

1 godz.

181,30

5.

Usługi instalacyjne

szczegóły 

 

wycena indywidualna

 

 

6.

Pozostałe usługi wodomierzowe

 szczegóły

Tabela 1 do pobrania poniżej

 

7.

Eksploatacja wodomierza ogrodowego

 szczególy 

1 szt/1m-c

3,98

Zakład Wodomierzy tel. 52 58 60 643, 52 58 60 644, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Podkategorie