Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Śladami przemysłowej Bydgoszczy

Śladami przemysłowej Bydgoszczy

„Znaki - Bydgoszcz przemysłowa dawniej i dziś. Przemysł bydgoski jako produkt kulturalny i turystyczny”  - to tytuł dwudniowej konferencji, która rozpoczyna się dziś, tj....

Muzyka nie zna granic, czyli 10 lat Festiwalu

Muzyka nie zna granic, czyli 10 lat Festiwalu

Jak to możliwe, że Festiwal "Muzyka u źródeł" promujący niełatwą muzykę niszową doczekał się z powodzeniem 10 edycji? Dzięki czemu z roku na rok cieszy się coraz większym...

Bydgoski wkład w rozwój polskiej retencji

Bydgoski wkład w rozwój polskiej retencji

W Hali Pomp Muzeum Wodociągów zakończyła się dwudniowa (8-9.11.2018), druga już w ramach projektu „Bydgoska retencja +2050” konferencja naukowo-techniczna, podczas której...

Kolejny kontrakt podpisany!

Kolejny kontrakt podpisany!

  Bydgoski pionierski projekt „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy”,...

WODY POLSKIE ZATWIERDZIŁY BYDGOSKIE TARYFY

WODY POLSKIE ZATWIERDZIŁY BYDGOSKIE TARYFY

Przez najbliższe trzy lata nie będzie w Bydgoszczy podwyżki opłat za wodę i ścieki! Będzie to możliwe, ponieważ Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – nowo powstały...

Modernizacja bydgoskiej oczyszczalni przy unijnym wsparciu

Modernizacja bydgoskiej oczyszczalni przy unijnym wsparciu

  Bydgoszcz była jednym z pięciu miast, które w kwietniu br. podpisały w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy o dofinansowanie projektów z...

Katalog zielono - niebieski

Katalog zielono - niebieski

W Urzędzie Mista odbyła się konferencja prasowa z udziałem Pani Prezydent Marii Wasiak, podczas której zaprezentowaliśmy przygotowany wcześniej katalog zielono - niebieskich...

BYDGOSKA DESZCZÓWKA NAGRODZONA

BYDGOSKA DESZCZÓWKA NAGRODZONA

Dobry projekt to taki, który przyniesie miastu i jego mieszkańcom wymierne korzyści. Podczas tegorocznego Smart City Forum – kongresu poświęconego inteligentnym miastom, ich...

Zadbaj jesienią i zimą o swoją instalację

Zadbaj jesienią i zimą o swoją instalację

 UWAGA WŁAŚCICIELE I ADMINISTRATORZY NIERUCHOMOŚĆI! W związku z okresem jesiennym i prawdopodobnym spadkiem temperatur Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy -...

Planowane wyłączenia

Lp Rodzaj Ulica Od kiedy Do kiedy Uwagi
1 planowane wyłączenie wody Ogrodowa 12 Gru 2018 08:00 12 Gru 2018 14:00
2 Planowane wyłączenie wody ul. Grunwaldzka od nr 65 do Schroniska dla zwierząt 12 Gru 2018 08:00 12 Gru 2018 13:00
3 planowane wyłączenie wody Byszewska od ul. Jęczmiennej do końca 13 Gru 2018 08:00 13 Gru 2018 14:00

O firmie

mwik oczyszMWiK jako Spółka prawa handlowego jest przedsiębiorstwem o charakterze użyteczności publicznej, którego nadrzędnym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie dostawy wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, a ponadto utrzymanie w należytym stanie technicznym całego posiadanego majątku.

Spółka wykonuje zadania własne Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, natomiast przez zbiorowe odprowadzanie ścieków działalność polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.
Właścicielem 100% udziałów Spółki jest Miasto Bydgoszcz.

Bydgoskie Wodociągi, jak każde prężnie działające przedsiębiorstwo ma jasno wyznaczoną i określoną wizję i misję, według których postępuje każdego dnia.

WIZJA

„WIDZIMY SIĘ JAKO NOWOCZESNĄ I EFEKTYWNĄ FIRMĘ, DBAJĄCĄ O SATYSFAKCJĘ
KLIENTÓW I PRACOWNIKÓW".

MISJA

„DOSTAWA CZYSTEJ WODY WSZYSTKIM KLIENTOM ORAZ DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO NATURALNE TO NASZE POWOŁANIE DZISIAJ I W PRZYSZŁOŚCI"

W 2017 roku do odbiorców dostarczono 15.805,5 tys. m3 wody oraz odprowadzono 17.275,7 tys. m3 ścieków.
W dniu 31.12.2017 r. zarejestrowanych było 29.042 odbiorców w tym :

 • odbiorcy indywidualni 25.336
 • zakłady przemysłowe 329
 • pozostali odbiorcy 3.373
 • gminy 4

Na dzień 31.12.2017 r. długość sieci wodociągowej eksploatowanej przez MWiK w Bydgoszczy  wynosiła 1.044,03 km, w tym:

 • magistrali 125,23 km
 • sieci rozdzielczej   625,02 km
 • przyłączeń  293,78 km

Średni wiek eksploatowanej przez MWiK sieci wodociągowej (bez przyłączy) na dzień 31.12.2017 r. wynosił:

 • od 0 do 5 lat - 3,1%
 • od 5 do 10 lat - 22,7%
 • od 10 do 20 lat - 16,9%
 • od 20 do 30 lat - 12,7%
 • od 30 do 40 lat - 14,6%
 • od 40 do 50 lat - 8,1%
 • powyżej 50 lat - 21,6%

Długość sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez MWiK na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 867,5 km, w tym :

 • sanitarnej w układzie pojedynczym 477,08 km
 • sanitarnej w układzie piętrowym 223,48 km
 • przyłączeń 166,94 km

Długość sieci kanalizacji deszczowej eksploatowanej przez MWiK na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 258,19 km, w tym :

 • sieć deszcowa w układzie pojedynczym 32,60 km
 • sieć deszcowa w układzie piętrowym 223,74 km
 • przyłączeń 1,85 km

 

Średni wiek sieci kanalizacyjnej (bez przyłączy) na dzień 31.12.2017 r.:

 • do 5 lat - 4,59%
 • od 5 – 10 lat - 25,55%
 • od 10 – 20 lat - 18,23%
 • od 20 – 30 lat - 13,40%
 • od 30 – 40 lat - 12,18%
 • powyżej 40 lat - 26,05%

 

 

 

 

Rada Nadzorcza

Pejzaże w Galerii

Już w środę (17.04) o godzinie 18.00 w Galerii Wieży Ciśnień zagoszczą nostalgiczne pejzaże Danuty Marii Więckowskiej. Serdecznie zapraszamy nie tylko stałych bywalców naszej Galerii, ale również tych którzy nie mieli jeszcze okazji nas odwiedzić.

Wystawa malarstwa Danuty Marii Więckowskiej

cena wody i ścieków

W 2018 roku cena wody i ścieków nie ulegnie zmianie! Za m3 wody zapłacimy dokładnie tyle samo co w roku 2017  czyli 4,77 zł netto, a za ścieki 4,88 zł netto. Zmianie nie ulegnie również ilość grup abonamentowych.

Opłata za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych wynosi 3,67 zł/m³ netto (3,96 zł/ m³ brutto). Na podstawie danych IMiGW w 2018 roku do rozliczeń przyjęto średnoroczną ilość opadów na poziomie 0,550 m3/m2.

 

Złożenie reklamacji i skargi

Szanowni klienci,

Wychodząc na przeciw Waszym oczekiwaniom, by rozwiać wszelkie wątpliwości i niejasności,  informujemy że istnieje możliwość składania reklamacji i skarg.  

Reklamacje przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta wformie pisemnej, następnie rejestrowane są w systemie komputerowym według kolejności ich wpływu. Rozpatrywane są według obowiązujących przepisów prawa (kodeks cywilny, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z przepisami wykonawczymi, regulamin świadczonych usług i innych aktów prawnych). Odpowiedzi udzielane są w trybie natychmiastowym lub w terminie 14 dni od daty rejestracji. Przy sprawach wymagających dodatkowych ustaleń czas udzielenia odpowiedzi może przedłużyć się do 30 dni.       
Przypominamy, że informacje odnośnie rozliczeń i wielkości zużyć wody są przekazywane wyłącznie osobom będącym stroną umowy.

W razie wątpliwości zapraszamy do rozmowy z naszym pracownikiem, który służy profesjonalną i fachową wiedzą, pod numerem telefonu 52 58 60 600

 

Jak podpisać umowę?

Umowy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla każdego naszego klienta przygotowuje Biuro Obsługi Klienta  
Umowy zawierane są z właścicielami bądź zarządcami nieruchomości, w przypadku  budynku wielolokalowego z poszczególnymi najemcami lokali mieszkalnych po spełnieniu warunków technicznych określonych przez Spółkę.

Wymagane dokumenty dla odbiorców indywidualnych:
- pisemny wniosek o zawarcie umowy,
- dokument potwierdzający własność nieruchomości.

Wymagane dokumenty dla podmiotów gospodarczych:
- pisemny wniosek o zawarcie umowy,
- dokument potwierdzający własność,
- odpis z KRS,
- NIP,
- Regon.

Zapraszamy do siedziby Spółki przy ulicy Toruńskiej 103 (wejście od strony Tesco)

 • w dni powszednie w godz. 6:50 – 14:50 
 • wtorki w godz. od 6:50 do 18:00.

W przypadku przepisania umowy, prosimy nie zapomnieć o protokole zdawczo – odbiorczym, zawierającym nr wodomierza, stan wodomierza, datę rozliczenia końcowego i podpisy stron.

W razie wątpliwości polecamy rozmowę telefoniczną z naszym pracownikiem, który służy swoją fachową wiedzą i doświadczeniem. Na Państwa telefony czekamy pod numerem 52 586 06 00

Projektowanie i budowa przyłączy w systemie „Projektujemy i budujemy”

budowa przylaczaJeśli zastanawiasz się, jak podłączyć wodę do domu albo komu zlecić wykonanie przyłącza kanalizacyjnego dla Twojej nieruchomości, zapraszamy do współpracy.

Podłączenie do wodociągu lub kanalizacji wymaga pomyślnej realizacji kolejnych etapów inwestycji. Z uwagi na ich istotność oraz konieczne sformalizowanie, wyręczamy naszych klientów w realizacji poszczególnych zadań. Aby całościowo zadbać o cały proces, uruchomiliśmy usługę projektujemy i budujemy, z której może skorzystać każda osoba zainteresowana podłączeniem.

Projektujemy i budujemy to kompleksowa usługa, w ramach której wykonujemy podłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na korzystnych warunkach. Aby z niej skorzystać należy złożyć w siedzibie MWiK wniosek o bezpłatną wycenę (Wniosek o wycenę projektujemy i budujemy), a po jej akceptacji podpisać z nami umowę.

Podłączenie wody do domu lub włączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej wiąże się z realizacją następujących zadań:

Projekt przyłącza – wydamy warunki techniczne a nasi doświadczeni, posiadający stosowne uprawnienia, projektanci wykonają projekt przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. W ramach realizacji tego etapu przeprowadzimy także wizję lokalną terenu, przez który będzie przebiegało nowe podłączenie. Poznanie stopnia zagospodarowania działki pozwoli wykonać możliwie oszczędny i dogodny dla klienta projekt przyłącza kanalizacyjnego lub wodociągowego.

W ramach kompleksowej usługi projektujemy i budujemy wyręczamy naszych klientów w przejściu całej drogi urzędowej. Zajmujemy się między innymi: pozyskaniem mapy do celów projektowych, uzyskaniem wypisu z rejestru gruntów, uzgodnieniem projektu oraz uzgodnieniami w sprawie zajęcia pasa drogowego i możliwej konieczności tymczasowej zmiany organizacji ruchu.

budowa przylaczyBudowa przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego jest kolejnym etapem prac. Za realizację tego zadania odpowiadają wykwalifikowani pracownicy MWiK, korzystający ze specjalistycznego sprzętu oraz wsparcia fachowców zatrudnionych w Spółce. Jeśli budowa przyłącza kanalizacyjnego lub wodociągowego wymaga odtworzenia nawierzchni, zajmujemy się tym w ramach podpisanej z klientem umowy. Po ukończeniu prac dokonujemy inwentaryzacji powykonawczej, nanosząc nowe przyłącze na mapę geodezyjną. Inwestycję finalizuje podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, montaż wodomierza na nowym przyłączu wodociągowym oraz, jeśli klient posiada własne ujęcie wody, również na nowym przyłączu kanalizacyjnym.

Najczęstsze pytania naszych klientów

1. Ile wynosi okres gwarancji na przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne wykonane w systemie projektujemy i budujemy?

Na każde wykonane przez nas przyłącze udzielamy 3-letniej gwarancji.

2. Ile kosztuje przyłącze wody?

Koszt wykonania przyłącza wodociągowego jest uzależniony od wielu czynników, między innymi: odległości nieruchomości od sieci wodociągowej, konieczności naruszenia i odtworzenia nawierzchni drogi lub chodnika, potrzeby zajęcia pasa drogowego, ukształtowania działki czy stopnia jej zagospodarowania (obecność drzew, innych budynków itp.). Z uwagi na dużą liczbę powodów różnicujących koszt przyłącza, wycenę poprzedza się wizją lokalną w celu oceny warunków i przygotowania możliwie oszczędnego rozwiązania dla klienta.

3. Ile kosztuje przyłącze kanalizacyjne?

Koszt wykonania przyłącza kanalizacyjnego jest uwarunkowany czynnikami analogicznymi do czynników wskazanych w przypadku budowy przyłącza wodociągowego – patrz punkt 2.

4. Czy płatność za nowo wybudowane przyłącze można rozłożyć na raty?

Tak, na wniosek klienta rozkładamy należność nawet na 20 rat.

5. Kto odpowiada za stan techniczny i sprawność nowo wybudowanego przyłącza?

Osobą odpowiedzialną za stan techniczny przyłącza oraz utrzymanie jego sprawności jest właściciel lub użytkownik działki, na której się ono znajduje. Rekomendujemy zlecenie Spółce MWiK odpłatnej eksploatacji nowo wybudowanego przyłącza, czyli powierzenie nam dbania o nie. Jeśli zawarcie umowy o eksploatację nastąpi w okresie krótszym niż 3 miesiące od daty podpisania umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, to klient nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z oceną stanu technicznego przekazywanego przyłącza. W przypadku starszych przyłączy konieczne jest zlecenie odpłatnego przeglądu technicznego.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi koordynatorami, którzy chętnie udzielą wszystkich niezbędnych informacji:

tel. 52 58 60 967
kom. 783 911 768
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Usługi wodociągowe

Wyszczególnienie
Opis usługi
Jednostka
Cena netto [zł]
Lokalizacja wycieku na przewodach wodociągowych szczegóły 1 godz. 175,61
Lokalizacja trasy przewodów wodociągowych szczegóły 1 godz. 113,82
Lokalizacja skrzynek i pokryw szczegóły 1 godz. 62,60
Rozmrażanie przewodów i przyłączy wodociągowych szczegóły 1 godz. 172,36
Pomiar ciśnienia wody z rejestracją danych szczegóły 1 szt. 124,39
Eksploatacja przyłącza wodociągowego szczegóły 1 mb/m-c 0,88
Podłączenie do sieci wodociągowej (średnica przyłączenia do 50 mm) szczegóły 1 szt. 150,41
Podłączenie do sieci wodociągowej (średnica przyłączenia powyżej 50 mm) szczegóły wycena indywidualna
Budowa przyłącza wodociągowego szczegóły wycena indywidualna
Naprawa wodociągu szczegóły wycena indywidualna

Zakład Sieci Wodociągowej tel. 52 58 60 821, 52 58 60 822, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Usługi kanalizacyjne

Wyszczególnienie  Opis usługi   Jednostka  Cena netto [zł] 
Przegląd kanalizacji szczegóły  wycena indywidualna 
Czyszczenie kanalizacji wóz asenizacyjny szczegóły 1 godz. 82,93
miniwoma 1 godz. 139,84
womobeczka 1 godz. 194,31
Kaiser 1 godz. 245,53
Przegląd kamerą tv na sieci/przyłączu kanalizacyjnym szczegóły 1 godz. 123,58
Przegląd kamerą tv na sieci/przyłączu kanalizacyjnym powyżej 100 mb  szczegóły 1 mb 3,25
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej  szczegóły 1 godz. 156,10
Eksploatacja przyłącza kanalizacyjnego  szczegóły 1 mb/m-c 0,38 
Podłączenie do sieci kanalizacyjnej   szczegóły  1 godz.  157,72
Budowa przyłącza kanalizacyjnego  szczegóły wycena indywidualna  
Naprawa kanalizacji    szczegóły  wycena indywidualna  
Badanie szczelności szamba do pojemności 5m3    szczegóły  1 szt.  548,78 

Zakład Sieci Kanalizacyjnej  tel. 52 58 60 811, 52 58 60 812, 52 58 60 815, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Usługi wodomierzowe

Wyszczególnienie

Opis
usługi

Jednostka Cena netto
[zł]
Montaż nowego wodomierza

wodomierz klienta
(montaż, plombowanie)

wodomierz klasy B, fi ½

wodomierz klasy B, fi ¾

szczegóły

1 szt. 

1 szt. 

 129,27

134,96

Montaż nowego wodomierza

wodomierz MWiK
(wodomierz, montaż,
 plombowanie)

wodomierz klasy B, fi ½

wodomierz klasy B, fi ¾

szczegóły

1 szt. 

1 szt. 

167,48

189,43

Montaż nowego wodomierza

wodomierz MWiK
(wodomierz, montaż,
montaż nakładki
radiowej, programowanie,
plombowanie) 

wodomierz klasy C, fi ½ ITRON

wodomierz klasy C, fi ¾ ITRON

szczegóły

1 szt. 

1 szt. 

654,47

742,28 

Wymiana wodomierza

wodomierz klienta
(wymiana, plombowanie)

wodomierz klasy B, fi ½

wodomierz klasy B, fi ¾

szczegóły

1 szt. 

1 szt. 

64,23

64,23

Wymiana wodomierza

wodomierz MWiK
(wodomierz, wymiana,
plombowanie)

wodomierz klasy B, fi ½

wodomierz klasy B, fi ¾

szczegóły

1 szt. 

1 szt. 

103,25

108,94 

Wymiana wodomierza

wodomierz MWiK
(wodomierz, wymiana,
 montaż nakładki radiowej,
programowanie, plombowanie)

wodomierz klasy C, fi ½

wodomierz klasy C, fi ¾

szczegóły

1 szt. 

1 szt. 

590,24

680,49 

Wypożyczenie stojaka hydrantowego szczegóły 1 doba 3,70 
Czyszczenie studni wodomierzowej szczegóły  1 godz. 181,30
Usługi instalacyjne szczegóły wycena indywidualna
Pozostałe usługi wodomierzowe szczegóły Tabela 1 do pobrania poniżej
Eksploatacja wodomierza ogrodowego szczegóły 1 szt./1m-c 3,98

Zakład Wodomierzy tel. 52 58 60 643, 52 58 60 644, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Podkategorie