Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Bydgoszczanie nie muszą obawiać się podwyżek za wodę, a ścieki będą nawet tańsze!

Na nadzwyczajnej sesji Rada Miasta Bydgoszczy zatwierdziła wniosek taryfowy za wodę i ścieki, który będzie obowiązywał od stycznia 2017 r. To oznacza, że bydgoszczanie nie muszą obawiać się podwyżek cen za wodę. Obniżona w ubiegłym roku cena za wodę nie zmieni się i podobnie jak w roku bieżącym wyniesie 5,15 zł brutto za metr sześcienny. Zmniejszy się natomiast o 22 grosze cena za ścieki i będzie wynosiła 5,27 zł brutto za metr sześcienny (obecnie jest to kwota 5,49 zł brutto). 

Jednocześnie zostaje wprowadzona nowa opłata za ścieki z wód opadowych lub roztopowych, która wyniesie 3,96 zł brutto za metr sześcienny.

Taryfa za ścieki deszczowe musi być wprowadzona. Po pierwsze, wynika to z przepisów krajowych i unijnych, które chronią mieszkańców przed ponoszeniem przez nich nieuzasadnionych kosztów. Działalność deszczowa jest trzecią działalnością, którą Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy prowadzą. Dotyczy to systemów deszczowych posiadanych i wybudowanych w ramach projektu funduszu spójności Unii Europejskiej. Są to kanały i podczyszczalnie ścieków deszczowych, które nie mogą być finansowane z ceny za wodę czy ceny za ścieki. Muszą być finansowane z odrębnej, trzeciej taryfy za ścieki deszczowe.

Poza tym wprowadzenie taryfy za ścieki deszczowe pozwala uzyskać dodatkowe punkty w konkursie, w którym zamierzamy uzyskać dofinansowanie z Komisji Europejskiej na inwestycje niezbędne dla systemu deszczowego w mieście Bydgoszczy.
A że modernizacja kanalizacji deszczowej jest w mieście niezbędna – najlepiej świadczy stan bydgoskich ulic po ulewach. Modernizacja zakłada m.in. budowę nowych kanałów deszczowych oraz renowację i zwiększenie przepustowości już istniejących, jak również budowę zbiorników retencyjnych gromadzących wodę.

Po trzecie, wprowadzając taryfę wychodzimy naprzeciw nowej ustawie Prawo wodne, która wprowadza opłaty za ścieki deszczowe, zgodnie z którą wszyscy korzystający z wód będą płacić. Do tej pory tylko mieszkańcy miast i wsi w cenie za wodę, w cenie za ścieki płacili tzw. opłatę środowiskową. Nie płacił przemysł, nie płaciło rolnictwo czy rybołóstwo. To było naruszenie przepisów unijnych i krajowych, dlatego nowa ustawa Prawo Wodne taki obowiązek opłaty wprowadza.

Nowa taryfa nie będzie na razie dotyczyć zwykłych gospodarstw domowych – miasto pokryje 50 % kosztów dotyczących kanalizacji deszczowej. Pozostałe koszty mają ponieść zakłady przemysłowe i usługowe. Przez najbliższe 3 lata bydgoszczanie zatem nie będą ponosić kosztów z tytułu nowej taryfy, a wysokość dopłaty z miasta to kwota  1 mln. rocznie.