Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Notowania MWiK w górę

Agencja Fitch po badaniu i analizie podwyższyła rating obligacji przychodowych do potrójnego B, co potwierdza stabilną sytuację finansową Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy.

Podniesienie ratingu o poziom wyżej było możliwe dzięki czterem czynnikom:

- obniżeniu zadłużenia Spółki poprzez odkup części obligacji przychodowych
- wprowadzeniu taryfy na ścieki deszczowe
- poprzez fakt, że projekt inwestycyjny na modernizację systemu kanalizacji deszczowej znalazł się na liście podstawowej dofinansowania z grantu Unii Europejskiej
- stabilizacji, a przede wszystkim obniżeniu cen za wodę i ścieki.

Jakie są tego korzyści? Na uwagę m.in. zasługuje fakt, że w przyszłości, kiedy zaistniałaby potrzeba, by emitować kolejne obligacje na finansowanie inwestycji, będą one o wiele tańsze.

Wzrost ratingu, naszym zdaniem,  jest potwierdzeniem przez niezależną zewnętrzną organizację, że Spółka zarządzana jest w sposób prawidłowy i działa pod kątem interesu oraz korzyści dla mieszkańców Bydgoszczy.

Pełna treść komunikatu agencji Fitch jest dostępna na stronie: https://www.fitchratings.com/site/pr/1017149

05.01.2017