Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Deszcz zdewastował Jagiellońską

Weekendowa intensywna ulewa zalała kanały deszczowe na ulicy Jagiellońskiej na wysokości Dworca PKS, co  spowodowało podniesienie i zniszczenie  jezdni na tym odcinku, a w konsekwencji sparaliżowanie ruchu drogowego w kierunku Fordonu.

Jak wynika z informacji ZDMiKP, do którego należy kanalizacja deszczowa w tym rejonie Bydgoszczy, szybko zostały podjęte starania, by przywrócić możliwie jak najszybciej drożność przynajmniej jednej nitki w stronę Fordonu i rozpocząć prace naprawcze przywracające stan jezdni do stanu sprzed awarii. 

Ta sytuacja pokazuje, jak bardzo Bydgoszczy potrzebna jest  modernizacja kanalizacji deszczowej w obrębie całego miasta. Działania MWiK związane z realizacją projektu pn. "Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy" mają w przyszłości zminimalizować występowanie takich sytuacji, choć pamiętać trzeba, że trudno przeciwdziałać takim awariom, gdy opad deszczu jest tak intensywny, jak w ostatnich miesiącach.

27.08.17