Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Informacje „Expressu” to bzdury wyssane z palca!

Na górnym tarasie bydgoszczanie nigdy nie pili wody ze skażonego ujęcia

W piątkowym magazynowym wydaniu „Expressu Bydgoskiego” w artykule red. Wojciecha Mąki pt. „Zachem – strefa cichej śmierci” ukazała się informacja, że 55 tysięcy bydgoszczan piło wodę z zagrożonego ujęcia… Rzekomym źródłem takiego zagrożenia było niby skażone ujęcie wody pitnej „Ś” znajdujące się w samym sercu dawnego „Zachemu”.

W najbliższym piątkowym magazynie Expressu żądać będziemy sprostowania w tej sprawie, już dziś jednak możemy uspokoić mieszkańców górnego tarasu Bydgoszczy, że nieprawdą jest, jakoby kiedykolwiek mieszkańcy tego rejonu miasta byli zaopatrywani w wodę pitną z ujęcia usytuowanego na terenie dawnego „Zachemu”. Nigdy z wspomnianego ujęcia ” Ś” woda pitna nie popłynęła w kierunku górnego tarasu miasta. Nie było technicznych możliwości, żeby z tego ujęcia zaopatrywać Bydgoszcz w wodę. Zatem nieprawdziwa i wręcz kłamliwa jest informacja zamieszczona w artykule redaktora Mąki, jakoby 55 tys. bydgoszczan piło wodę z zagrożonego ujęcia!!!