Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

O retencji w Hali Pomp

(roll up standard 100x205 11 1Dzisiaj (8.11.2018) w Hali Pomp rozpoczyna się dwudniowa konferencja naukowo-techniczna, w której wezmą udział specjaliści MWiK, eksperci, przedstawiciele ośrodków naukowych w kraju. Konferencja nosi tytuł „Bydgoska retencja +2050 -Standardy dla wód opadowych - modelowanie, projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja". Jest kontynuacją projektu o nazwie „Bydgoska retencja +2050” i ważnym etapem weryfikacji bydgoskich osiągnięć w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych.Koncepcja konferencji zakłada dyskusję oraz warsztaty problemowe związane ze standardami (wytycznymi) jakości usługi odwodnienia miast. Prezentowane będą doświadczenia istniejących operatorów z miast, które zrealizowały zadania inwestycyjne i eksploatują konkretne obiekty i sieci. Na warsztatach w grupach tematycznych przygotowane propozycje standardów będą omawiane i udoskonalane. W efekcie prac mają powstać zwięzłe i przydatne materiały, które zostaną upublicznione. Zamysłem jest, by mogły mieć zastosowanie nie tylko w Bydgoszczy, ale także w innych miastach. Opracowane standardy będą wkładem bydgoskich Wodociągów w tworzenie dobrych wzorców, dzięki którym problemy związane z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych będą rozwiązywane w sposób systemowy i najbardziej korzystny dla mieszkańców – podkreśla Prezes MWiK Stanisław Drzewiecki.
W drugim dniu konferencji  zaplanowano wycieczkę fakultatywną, podczas której uczestnicy konferencji zwiedzą pilotażową stację badawczą wód opadowych, która zainstalowana jest na terenie Stacji Uzdatniania Wody SW4 Czyżkówko w Bydgoszczy.