Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Bydgoski wkład w rozwój polskiej retencji

IMG 0956 -W Hali Pomp Muzeum Wodociągów zakończyła się dwudniowa (8-9.11.2018), druga już w ramach projektu „Bydgoska retencja +2050” konferencja naukowo-techniczna, podczas której eksperci, specjaliści, przedstawiciele firm wodociągowych z całego kraju dyskutowali na temat zagospodarowania wód opadowych i roztopowych oraz zaproponowanych przez MWiK nowatorskich rozwiązań i „wytycznych” dla „deszczówki”.

 

Zorganizowana przez MWiK konferencja różniła się od standardowej formułą – miała charakter warsztatów problemowych, na których uczestnicy - bazując na bydgoskich materiałach i propozycjach - rozpracowywali w ośmiu zespołach najważniejsze aspekty zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. Modelowanie i projektowanie, Eksploatacja, Przygotowanie do realizacji projektów inwestycyjnych, Materiały, urządzenia i obiekty systemu deszczowego, Inwentaryzacja, Finansowanie, Badanie jakości i standard oczyszczania wód deszczowych oraz Założenia przetargowe – to tematy prac zespołów, w efekcie których powstały propozycje standardów dla wód opadowych. Po ich upublicznieniu i wdrożeniu, standardy te będą miały istotne znaczenie dla funkcjonowania i usprawnienia systemu kanalizacji deszczowej oraz dostosowania go do zmian klimatycznych. Te materiały to zarazem wkład bydgoskich Wodociągów w rozwój branży.

- Pomysł opracowania standardów dla wód opadowych bazuje na naszych doświadczeniach oraz rozmowach z fachowcami. Chcemy, by był to projekt żywy, dynamiczny. Będziemy ten projekt udoskonalać i rozwijać w przyszłości, by mógł służyć kolejnym pokoleniom inżynierów – podkreślał Prezes MWiK, nie kryjąc satysfakcji zarówno z sukcesów, jaki odniósł bydgoski projekt "Budowa i przebudowa j kanalizacji deszczowej", jak i  efektów konferencji o eksperymentalnej formule. - Jeśli ma się dobry pomysł, który jest wsparty rzetelną pracą i wykonaniem – efekt gwarantowany, zaznaczał Prezes MWiK. Bezcenny wkład efektów bydgoskich prac dla branży nie krył również prof. Paweł Licznar z Politechniki Wrocławskiej – przewodniczący Komitetu naukowego konferencji, a Prezes MWiK wyraził świadomość zobowiązania za zaproponowane rozwiązania.

Podczas konferencji akcentowano potrzebę dobrej współpracy wielu branż, w tym z architektami, deweloperami i środowiskiem naukowym przy zarządzaniu wodami. - Największą zaletą bydgoskiego projektu jest tak chętne sięganie po wiedzę naszych naukowców. To wsparcie jest bardzo dobrym modelem relacji, jaka powinna funkcjonować między samorządem realizującym m.in. funkcje komunalne, a środowiskiem naukowym. Projekty prowadzone przez fachowców, ludzi, którzy dogłębnie znają dane zagadnienie, także z praktyki, to ogromna wartość – zauważyła Maria Wasiak, zastępca prezydenta Bydgoszczy.

Zapowiedziano analogiczne spotkanie za rok, by wypracowane standardy weryfikować, udoskonalać i rozwijać. By w pełni spełniały swoje zadanie - powinny być uniwersalne, tak by mogły być wykorzystywane z dostosowaniem do lokalnych warunków. Podumowując -  bydgoska konferencja spełniła swoje zadanie, wzbudziła duże zainteresowanie, zaangażowanie wielu środowisk, skoncentrowała wokół tematu naukowców i praktyków, a nie ma lepszej oceny niż uznanie środowiska…