Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Śladami przemysłowej Bydgoszczy

Znaki 1„Znaki - Bydgoszcz przemysłowa dawniej i dziś. Przemysł bydgoski jako produkt kulturalny i turystyczny”  - to tytuł dwudniowej konferencji, która rozpoczyna się dziś, tj. 28 listopada w Hali Pomp Muzeum Wodociągów. Konferencję organizujemy wraz z bydgoskimi uczelniami w ramach obchodzonego obecnie Roku Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego. Ma się ona przyczynić do popularyzacji wiedzy o przemysłowej historii miasta, a także uhonorowania wybitnych twórców bydgoskiego przemysłu.

 

Czy można sobie wyobrazić lepsze miejsce na dyskusję o historii przemysłowej Bydgoszczy niż Hala Pomp Muzeum Wodociągów? To przecież jeden z obiektów wpisanych w przemysłową panoramę miasta, przykład przeobrażenia architektury przemysłowej w obiekt spełniający funkcje edukacyjno-kulturalne. Hala Pomp to zarazem ocalony od zniszczenia i zapomnienia fragment dziedzictwa kulturowego, przemysłowego, który znalazł się na Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O łączącym historię piętnastu miejsc wpisanych w przestrzeń miasta związanego z wodą. A każda z powieści splata ze sobą losy bydgoszczan-rzemieślników, przedsiębiorców, społeczników z rozwojem lokalnego przemysłu i rzemiosła. Oddana do użytku w 1900 roku stacja wodociągowa Las Gdański to dziś zabytek. – Wodociągi Miejskie są dobrym przykładem dbania nie tylko o tę infrastrukturę, którą dzisiaj używamy, nie tylko o myślenie na przyszłość, ale także o historię – podkreślał na konferencji Stanisław Drzewiecki, prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy.

Konferencja w Hali Pomp jest zalążkiem rozważań nad historią rozwoju Bydgoszczy jako miasta przemysłowego,  a także związanych z tą tematyką możliwości promowania kultury przemysłowej czy sztuki inżynieryjnej. Spojrzenie na historię rozwoju Bydgoszczy z różnych perspektyw - technicznej, społecznej, gospodarczej, artystycznej, historycznej pozwoli na  dyskusję nad rolą przemysłu  w życiu miasta. Uczestnicy konferencji będą spoglądać na dziedzictwo poprzemysłowe grodu nad Brdą także w kontekście produktu kulturalnego,  Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O, nie pomijając tożsamości mieszkańców.

Organizatorzy mają nadzieję, że konferencja przyczyni się do nawiązania współpracy między środowiskami naukowymi a uczniami szkół średnich oraz studentami kierunków związanych z promowaniem i popularyzowaniem historii Bydgoszczy i regionu. Stąd adresatami konferencji są naukowcy, uczniowie i studenci, przedsiębiorcy, mieszkańcy Bydgoszczy i regionu, turyści oraz Uniwersytety Trzeciego Wieku.