Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Bydgoska woda jest bezpieczna

Awaria kolektorów ściekowych w Warszawie nie ma żadnego wpływu na bezpieczeństwo wody w Bydgoszczy. Bydgoski system zaopatrzenia w wodę, bydgoskie ujęcia wody, które zaopatrują Bydgoszcz w wodę: ujęcie głębinowe w Lesie Gdańskim i powierzchniowe na Czyżkówku nie mają żadnego połączenia hydrologicznego ani hydraulicznego z rzeką Wisłą. Awaria kolektorów zatem nie stanowi w żadnym stopniu zagrożenia dla jakości i czystości wody, którą spożywają bydgoszczanie.