Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

cena wody i ścieków

W 2017 roku cena wody i ścieków ulegnie zmianie! Za m3 wody zapłacimy dokładnie tyle samo co w roku 2016  czyli 4,77 zł netto. Cena za m3 ścieków będzie niższa o 20 groszy czyli 4,88 zł. Zmianie nie ulegnie również ilość grup abonamentowych.

Od 1 stycznia 2017 wprowadzona zostanie taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków z wód opadowych lub roztopowych. Przez najbliższe trzy lata obowiązywać będzie jedynie zakłady usługowe i przemysłowe.