Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Usługi eksploatacyjne

W ramach naszej działalności specjalistycznej świadczymy usługi eksploatacyjne związane z obsługą infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Ich istotą jest zlecenie MWiK-owi prac, które polegają na nadzorze, przeglądach, konserwacji, drobnych, bieżących naprawach i usuwaniu awarii na obiektach objętych umową. W ramach omawianych usług zajmujemy się eksploatacją przyłączy, obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wodomierzy ogrodowych.

Wyszczególnienie  Opis usługi  Jednostka 

Cena 
netto
[zł] 

Cena
brutto
VAT 8%
[zł]*

Cena
brutto
VAT 23%
[zł]*

Eksploatacja przyłącza wodociągowego  szczegóły 1 mb/m-c  0,62  0,67 0,76
Eksploatacji przyłącza kanalizacyjnego  szczegóły 1 mb/m-c  0,31 0,33 0,38
Eksploatacja i konserwacja obiektów wodociągowych szczegóły wycena indywidualna
Eksploatacja i konserwacja obiektów kanalizacyjnych szczegóły wycena indywidualna
Eksploatacja wodomierza ogrodowego  szczegóły 1 szt./m-c  4,30 4,64 5,29

*Stawka 8% stosowana jest dla usług nierozerwalnie związanych z usługą główną świadczoną przez MWiK, tj. zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków, oraz dla usług,których wykonanie przyczyni się do świadczenia usługi głównej w niedalekiej przyszłości. Dla pozostałych usług stosowana jest stawka 23%.

EKSPLOATACJA PRZYŁĄCZY

Eksploatacja przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, realizowana w ramach umów na czas nieokreślony, to usługa przeznaczona dla wszystkich właścicieli i użytkowników przyłączy, którzy posiadają podpisaną z MWiK-iem umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

W ramach eksploatacji przyłącza wodociągowego Zakład Sieci Wodociągowej we współpracy z Zakładem Wodomierzy przeprowadza płukania przyłącza, wymiany zaworów, zasuw i elementów pozostałej armatury w zestawach wodomierzowych ze sprawdzeniem ich szczelności oraz dokonuje napraw. Z kolei Zakład Sieci Kanalizacyjnej, odpowiadający za eksploatację przyłącza kanalizacyjnego, zapewnia czyszczenia i bieżące naprawy przyłączy sanitarnych oraz usuwanie powstałych awarii.

Formalności związane z przyjęciem nowo wybudowanego przyłącza do eksploatacji są ograniczone do niezbędnego minimum. Zainteresowanie tą usługą najlepiej zgłosić inspektorowi MWiK podczas odbioru przyłącza lub krótko po odbiorze skontaktować się z nami i ją zamówić. Dzięki temu oszczędza się czas i pieniądze, a ponadto szybciej przekazuje nam obowiązek dbania o przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne lub oba jednocześnie.

Do eksploatacji można przekazać także przyłącze już istniejące. W tym przypadku umawiamy się na przeprowadzenie indywidualnie wycenionego przeglądu stanu technicznego przyłącza, który pozwoli ocenić możliwości jego przyjęcia do eksploatacji. By uniknąć opłat za przegląd techniczny i wydłużenia drogi formalnej, najkorzystniej jest przekazać nam przyłącze do eksploatacji już na etapie odbioru. Zapraszamy! 

EKSPLOATACJA I KONSERWACJA OBIEKTÓW WOD-KAN

Eksploatacja obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych, realizowana w ramach indywidualnych umów, polega na zapewnieniu sprawności i właściwego ich funkcjonowania poprzez:

• prowadzenie nadzoru,
• przeprowadzanie przeglądów technicznych,
• wykonywanie prac konserwacyjnych,
• dokonywanie niezbędnych, bieżących napraw,
• wykonywanie czyszczeń i płukań.

Z tej usługi chętnie korzystają klienci instytucjonalni oraz biznesowi, ale do współpracy zapraszamy także klientów indywidualnych.

MWiK na rzecz odbiorców może świadczyć usługi eksploatacyjne między innymi na: studniach głębinowych, instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie danej działki (z wyłączeniem instalacji w budynkach), ujęciach awaryjnych, studniach kanalizacyjnych i innych.

W przypadku zainteresowania eksploatacją obiektów spoza listy, zapraszamy do kontaktu oraz umówienia wizji lokalnej, w trakcie której ocenione zostaną warunki dojazdu specjalistycznego sprzętu, zakres zadań oraz częstotliwość ich wykonywania w celu opracowania indywidualnej oferty.

EKSPLOATACJA WODOMIERZA OGRODOWEGO

Eksploatacja wodomierza ogrodowego polega na zainstalowaniu u klienta zestawu pomiarowego, czyli wodomierza z nakładką radiową pozwalającą na zdalne dokonywanie odczytów bez konieczności wchodzenia na posesję.

eksploatacja wodomierza ogrodowegoPrzekazanie do MWiK-u eksploatacji wodomierza ogrodowego ma także szereg innych zalet, między innymi: monitorowanie przez Spółkę cechy legalizacyjnej urządzenia i bieżącego zużycia wody oraz przeprowadzanie okresowych wymian i niezbędnych napraw zestawu wodomierzowego.

Ponadto warto pamiętać, że posiadanie wodomierza ogrodowego pozwala cieszyć się dostępem do wody bez konieczności uiszczania opłaty za odprowadzenie ścieków. Oznacza to, że podlewanie i napełnianie basenów ogrodowych jest dużo tańsze niż wykonywanie tych czynności w ramach standardowej umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Do współpracy w ramach przedstawionej usługi zapraszamy klientów indywidualnych posiadających domy, właścicieli firm, przedstawicieli instytucji oraz osoby zarządzające nieruchomościami.

KONTAKT

Z uwagi na fakt, że usługi eksploatacyjne są świadczone przez różne komórki, w celu uzyskania połączenia z odpowiednim działem w pierwszej kolejności zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta: tel. 52 50 60 600, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.