Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Czyszczenie studni głębinowej

Usługa polega na okresowym czyszczeniu studni głębinowej o średnicy minimum 250 mm i głębokości maksymalnej 20 m. Po odłączeniu pompy od zamontowanej armatury wyciąga się pompę ze studni i przeprowadza czynności czyszczenia studni za pomocą specjalistycznego urządzenia. Po zakończeniu czyszczenia następuje ponowny montaż pompy wraz z armaturą.