Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Dezynfekcja i płukanie instalacji lub odcinka sieci wodociągowej

Po okresach bezruchu wody następuje pogorszenie jej jakości. W celu eliminacji zagrożeń, konieczne jest przeprowadzenie dezynfekcji instalacji wodociągowej lub odcinka sieci. Usługa rozpoczyna się od przeprowadzenia wizji lokalnej. Po wstępnych oględzinach do instalacji podłącza się chlorator i wtłacza podchloryn sodu, którego stężenie utrzymuje się w instalacji według ustalonych norm.

Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia instalacji przed niekontrolowanym poborem wody (pobór i spożywanie wody z instalacji poddanej dezynfekcji wpływa na zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego!). Po upływie 24 godzin instalacja jest przepłukiwana. Rozliczenia zużytej wody dokonuje się w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub stojaka hydrantowego.