Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Dezynfekcja i płukanie instalacji lub odcinka sieci wodociągowej

 

Po okresach bezruchu wody, z uwagi na namnażające się bakterie chorobotwórcze, wirusy, pierwotniaki i pasożyty stanowiące powszechne zagrożenie zdrowia, konieczne jest przeprowadzenie dezynfekcji instalacji wodociągowej lub odcinka sieci. Poprzeprowadzeniu wizji lokalnej do instalacji podłącza się chlorator i wtłacza podchloryn sodu, którego stężenie utrzymuje się w instalacji według ustalonych norm. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia instalacji przed niekontrolowanym poborem wody (pobór i spożywanie wody z instalacjipoddanej dezynfekcji wpływa na zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego!). Po upływie 24 godzin instalacja jest przepłukiwana. Rozliczenia zużytej wody dokonuje się w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub stojaka hydrantowego.