Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Wymiana pompy głębinowej

Usługa dotyczy wymiany uszkodzonej pompy w studni głębinowej na sprawną. Po wymianie pompy przeprowadza się dezynfekcję otworu studziennego studni przez podanie odpowiedniej dawki podchlorynu sodu.