Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Dezynfekcja instalacji lub odcinka sieci wodociągowej

Po okresach bezruchu wody następuje pogorszenie jej jakości. W celu eliminacji zagrożeń konieczne jest przeprowadzenie dezynfekcji instalacji wodociągowej lub odcinka sieci. Usługa rozpoczyna się od przeprowadzenia wizji lokalnej. Po wstępnych oględzinach do instalacji podłącza się chlorator i wtłacza podchloryn sodu, którego stężenie utrzymuje się w instalacji według ustalonych norm. Usługa obejmuje jedynie dezynfekcję instalacji lub odcinka sieci, także w tym przypadku klient samodzielnie zabezpiecza zdezynfekowaną instalację przed niekontrolowanym poborem wody (pobór i spożywanie wody z instalacji poddanej dezynfekcji wpływa na zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego!), a po upływie 24 godzin przeprowadza płukanie zdezynfekowanej instalacji wraz ze wszystkimi odpływami (krany, itp.).

Działania kompleksowe, obejmujące zarówno dezynfekcję, jak i płukanie, MWiK przeprowadza w ramach usługi „Dezynfekcja i płukanie instalacji lub odcinka sieci wodociągowej”.