Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Diagnostyka pompy głębinowej

Usługa polega na sprawdzeniu sprawności pompy głębinowej. W studni na stanowisku prób zanurza się agregat i odczytuje parametry elektryczne i hydrauliczne. W wyniku przeprowadzonego testu powstaje wydruk charakterystyki pracy pompy i silnika z oceną pracy agregatu.