Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Naprawa pompy głębinowej

Jeżeli diagnostyka pompy głębinowej wskazała na konieczność naprawy pompy, agregat pompowy jest rozkładany na elementy składowe i czyszczony. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, części są wymieniane na nowe. Po złożeniu agregat zanurzany jest w studni do sprawdzenia pomp głębinowych, gdzie odczytuje się jego parametry elektryczne i hydrauliczne.  W wyniku przeprowadzonego testu powstaje wydruk charakterystyki pracy pompy i silnika z oceną pracy agregatu.