Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Podłączenie posesji do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

1. Złożenie w siedzibie MWiK wniosku o wydanie warunków technicznych (termin  wydania warunków - do 30 dni od daty złożenia wniosku). (Wniosek  nr 1 - WARUNKI TECHNICZNE)

2. Odbiór warunków technicznych osobiście w siedzibie MWiK.

3. Zlecenie uprawnionemu projektantowi wykonania  projektu przyłącza, który na podstawie w/wym. warunków opracowuje projekt przyłącza i uzyskuje wszystkie niezbędne opinie i uzgodnienia (w tym ZUDP, ZDMiKP).

4. Złożenie w MWiK wniosku o uzgodnienie projektu. (Wniosek nr 2  - UZGODNIENIE PROJEKTU)

5. Zgłoszenie  robót do Urzędu Miasta – Wydziału Administracji Budowlanej.

6. Zlecenie wykonawcy budowy:

 

PRZYŁĄCZA 
WODOCIĄGOWEGO

 

 

PRZYŁĄCZA 
KANALIZACYJNEGO

 

7. Złożenie  w MWiK druku zlecenia nawiercenia (wcinki) i wniosku o odbiór przyłącza wodociągowego.  (Zlecenie nr 1- WCINKA I ODBIÓR P.W.)

 

8. Zlecenie wybudowanego przyłącza  do zainwentaryzowania  geodezyjnego przez uprawnionego geodetę oraz dostarczenie do MWiK mapki inwentaryzacji geodezyjnej.

 

9. Złożenie w MWiK wniosku o zawarcie umowy na dostarczanie wody (Wniosek nr 3 - UMOWA) i podpisanie umowy w siedzibie MWiK.

 

10. Złożenie wniosku o zamontowanie wodomierza. (Wniosek nr 4 – WODOMIERZ GŁ.)

 

 

7. Złożenie w MWiK druku zlecenia wykonania włączenia i wniosku o odbiór przyłącza kanalizacyjnego. (Zlecenie nr 2 - WŁĄCZENIE ODBIÓR P.K.)

 

8. Zlecenie wybudowanego przyłącza  do zainwentaryzowania  geodezyjnego przez uprawnionego geodetę oraz dostarczenie do MWiK mapki inwentaryzacji geodezyjnej.

 

9. Złożenie w MWiK wniosku o zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków (Wniosek nr 3 - UMOWA) i  podpisanie umowy w siedzibie MWiK.

 

 

Nowe przyłącze można wybudować z pominięciem większości etapów. Wystarczy zlecić w MWiK wykonanie usługi 
"Projektujemy i budujemy" a lista czynności, które powinien wykonać inwestor skróci się do zaledwie 3 kroków.

1. Złożenie w MWiK wniosku o bezpłatną wycenę. (Zlecenie nr 3 - WYCENA)

 

2. Podpisanie z MWiK umowy o wykonanie przyłącza.

 

3. Podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

 

Przy zleceniu usługi „Projektujemy i Budujemy” koszty szacowane są kompleksowo w ramach bezpłatnej wyceny. Klient jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji wie ile zapłaci za wszystkie prace.