Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Pomiar zalegania zwierciadła wody podziemnej w studni

Usługa polega na pomiarze zalegania zwierciadła wody podziemnej w studni przy użyciu świstawki hydrogeologicznej, działającej na zasadzie wypierania powietrza w trakcie zanurzania urządzenia. Wynik pomiaru odczytywany jest z taśmy cechowej. Do pomiaru głębokich studni, alternatywnie do świstawki, wykorzystuje się urządzenie w postaci czujnika świetlnego, który działa na zasadzie zamykania w wodzie obwodu elektrycznego. Wyniki przekazywane są klientowi w formie raportu.