Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Opracowanie operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych

Usługa polegająca na opracowaniu operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych. Jest to, składający się z części opisowej i graficznej dokument, na podstawie którego wydawane jest pozwolenie wodnoprawne, uprawniające do poboru wody ze studni. Jednocześnie pracownicy podejmują się reprezentowania Inwestora w toku postępowania, polegającego na uzyskaniu ww. pozwolenia.