Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej

Usługa polegająca na projektowaniu robót geologicznych i nadzorze hydrogeologicznym nad wierceniami studni i piezometrów wraz z opracowaniem powykonawczej dokumentacji hydrogeologicznej. Dokumentacja hydrogeologiczna może zostać również sporządzona na bazie danych archiwalnych w zakresie np. dodatku do dokumentacji zasobowych dotyczących stref ochronnych.