Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Nadzór nad pracami geologicznymi

Usługa polegająca na prowadzeniu nadzorów inwestorskich nad budową studni, lub piezometru pod uprawnionym nadzorem hydrogeologów. W zakres nadzoru wchodzi reprezentowanie Inwestora w trakcie budowy, odbioru zgodnie ze specyfikacją i dokumentacją projektową oraz w trakcie uzgadniania dokumentacji przed organami administracji geologicznej.