Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Projekt rekultywacji

Usługa realizowana w przypadku konieczności spełnienia norm środowiskowych, takich jak np. przywrócenie terenu do stanu pierwotnego lub spełnienie standardów jakości gruntu. Polega na opracowaniu i uzgodnieniu projektu rekultywacji w oparciu o przeprowadzone badania jakości gruntu i wód podziemnych, określone na podstawie pobranych próbek.