Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Pomiar zalegania zwierciadła wody podziemnej w piezometrze

Usługa polega na pomiarze zalegania zwierciadła wody podziemnej w piezometrze przy użyciu świstawki hydrogeologicznej, działającej na zasadzie wypierania powietrza w trakcie zanurzania urządzenia. Wynik pomiaru odczytywany jest z taśmy cechowej. Wyniki pomiaru odczytywane z taśmy przekazywane są klientowi w formie raportu.