Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Pobór próbek wód podziemnych w studni

Usługa polega na poborze próbek wody do analiz bakteriologicznych i fizyko-chemicznych ze studni. Prace prowadzone są przy pomocy agregatu prądotwórczego i zestawu pomp o różnej średnicy, a w uzasadnionych przypadkach obejmują również filtrowanie wody w terenie. Klient po wykonaniu usługi otrzymuje raport z monitoringu wraz z interpretacją w odniesieniu do klas jakości wody podziemnej. Na życzenie klienta próbki wody mogą zostać przekazane bezpośrednio do Centralnego Laboratorium MWiK w celu dalszej analizy jakości wody.