Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Przegląd kamerą tv studni głębinowej do 100 m

Przeglądy kamerą TV przeprowadzane są w celu zdiagnozowania przeszkód utrudniających eksploatację studni głębinowej lub prowadzenie monitoringu. Są niezbędne między innymi do zaprojektowania remontu studni, ustalenia możliwości odzyskania zatopionej pompy oraz do oceny efektów przeprowadzonego czyszczenia studni. Usługa jest realizowana na głębokości do 100 m. Obraz przekazywany w kolorze i rejestrowany za pomocą kamery o wysokiej rozdzielczości, umożliwia dokonanie szczegółowej obserwacji dna i ścian bocznych otworu. Na życzenie klienta wyniki udostępnia się w formie filmu lub zdjęć oraz wykonuje analizę obrazu ze wskazaniem przyczyn awarii studni.