Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Sondowanie geotechniczne

Usługa umożliwiająca określenie przydatności gruntów do celów budowlanych poprzez sondowanie do głębokości ok. 10 m. Na podstawie analiz próbek gruntów opracowywana jest dokumentacja z badań podłoża gruntowego.