Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Pobór próbek gruntu

Usługa polegająca na poborze próbek gruntu do analiz fizykochemicznych w celu ustalenia parametrów gruntu, w tym rodzaju i budowy podłoża. Wiercenia w zależności od dostępności miejsca i rodzaju podłoża wykonuje się do głębokości 10 m w systemie ręcznym lub mechanicznym. Podczas odwiertów ustalany jest również poziom wód gruntowych.