Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Odwierty geotechniczne i sozologiczne

Usługa polega na poborze próbek gruntu. Wiercenia, w zależności od dostępności miejsca i rodzaju podłoża, wykonuje się ręcznie lub mechanicznie do głębokości 10 m. Podczas odwiertów ustalany jest również poziom wód gruntowych. Pobrane próbki Klient przekazuje do analiz fizykochemicznych w wybranym laboratorium w celu ustalenia parametrów gruntu, w tym rodzaju i budowy podłoża.