Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Badania granulometryczne

Usługę świadczy Dział Głównego Geologa. Na zlecenie klienta laboratorium wykonuje analizy granulometryczne próbek gruntu pobranych przez pracowników MWiK lub dostarczonych przez klienta. Badanie polega na określeniu zawartości poszczególnych frakcji (żwir, piasek, itp.), ustaleniu rodzaju i nazwy badanego gruntu wraz z obliczeniem współczynnika filtracji i opracowaniem graficznym wyników.