Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Opracowanie dokumentacji geotechnicznej

Na potrzeby budownictwa kubaturowego i liniowego sporządza się opinie geotechniczne oraz dokumentacje badań podłoża gruntowego. W ramach prowadzonych prac określane są warunki posadowienia obiektów poddawanych analizie.