Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Opracowanie dokumentacji geotechnicznej

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.