Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Przegląd i czyszczenie kanalizacji

Po wstępnej ocenie stanu technicznego kanału, przyłącza kanalizacyjnego, studni, osadnika czyści się zanieczyszczoną kanalizację w pełnym zakresie średnic. Do realizacji usługi stosuje się metodę hydrodynamiczną polegającą na czyszczeniu kanalizacji strumieniami wody pod ciśnieniem oraz wycinaniu wrastających w kanał korzeni, twardych osadów betonowych i tłuszczów zalegających w rurach kanalizacyjnych.