Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Czyszczenie kanalizacji

Usługa o nazwie czyszczenie kanalizacji obejmuje czyszczenie kanałów, studni, osadników i przyłączy kanalizacyjnych metodą hydrodynamiczną, tj. strumieniami wody pod ciśnieniem oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych przy pomocy wozów asenizacyjnych. Cena usługi zależna jest od sprzętu wykorzystywanego do jej realizacji. Usługa, na życzenie Klienta, może być rozszerzona o późniejszy przegląd kanalizacji kamerą tv w celu sprawdzenia efektów przeprowadzonego czyszczenia. Usługa przeglądu kamerą tv jest dodatkowo płatna.