Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Przegląd kamerą tv na sieci/przyłączu kanalizacyjnym

Przegląd ułatwia szybką i precyzyjną lokalizację miejsc awaryjnych kanałów sanitarnych i deszczowych do średnicy Dn 2000 mm przy pomocy kamery inspekcyjnej.