Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej

Usługa polega na lokalizowaniu nieszczelności instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej przy zastosowaniu urządzenia generującego dym. Wydobywanie się dymu z badanej instalacji wskazuje miejsce jej nieszczelności.