Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Eksploatacja przyłącza kanalizacyjnego

Istnieje możliwość podpisania z MWiK umowy na przejęcie przyłącza kanalizacyjnego do eksploatacji, w ramach której dokonywane będą niezbędne naprawy, czyszczenia oraz usuwanie  awarii przejętego przyłącza.