Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Naprawa kanalizacji

Usługa polega na usuwaniu wszelkich awarii na przyłączach kanalizacyjnych. Naprawy obejmują również studnie kanalizacyjne w zakresie kinet, spoczników, podmurówki, montażu, regulacji lub wymiany stopni złazowych i włazów.