Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Badanie szczelności szamba do pojemności 5m3

Usługa polega na badaniu szczelności zbiornika bezdopływowego do gromadzenia ścieków. Badanie szczelności wykonuje się zgodnie z zapisami normy PN EN 1610. Przed przystąpieniem do badania niezbędne jest pozyskanie informacji o pojemności, ilości komór, konstrukcji zbiornika, głębokości posadowienia i przelewu oraz jego przykrycia i lokalizacji w terenie.