Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Budowa przyłącza kanalizacyjnego

Budowę przyłącza kanalizacyjnego wykonuje się przy zastosowaniu rur PCV o średnicy Dn 160 mm. Odcinku rur układa się w przygotowanym wykopie ze spadkiem w kierunku istniejącej sieci kanalizacyjnej. Na końcu przyłącza montuje się studnię rewizyjną lub czyszczak. Prace obejmują również wymagane odtworzenie nawierzchni ulic, chodników, terenów zielonych praz wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.


W celu skorzystania z usługi budowy przyłącza kanalizacyjnego klient, będący właścicielem nieruchomości, składa w siedzibie Spółki zlecenie usługi, zaznaczając odpowiednią rubrykę znakiem „X” (budowa przyłącza kanalizacyjnego).


W celu poznania procedur, w ramach których kompleksowo budujemy przyłącza kanalizacyjne, zapraszamy do zapoznania się z usługą Projektujemy i Budujemy.