Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Przegląd kanalizacji

Przegląd kanalizacji polega na wizualnej ocenie jej stanu technicznego i określeniu stopnia zużycia elementów studni kanalizacyjnej: stopni złazowych, włazów nastudziennych i międzykanałowych, kręgów i dna studni (kinet, spoczników). Efektem przeglądu może być potrzeba wykonania bardziej zaawansowanej inspekcji za pośrednictwem kamery TV oraz przeprowadzenie czyszczenia kanalizacji.