Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Badanie fizyko - chemiczne i bakteriologiczne wody (podstawowe)

Podstawowe badanie fizyko-chemiczne i bakteriologiczne umożliwia poznanie właściwości fizycznych, stwierdzenie spełnienia wymagań mikrobiologicznych i organoleptycznych dla wody. Wyniki badań pozwalają ocenić jakość zasobów, ich przydatność do spożycia przez ludzi oraz realizacji celów gospodarczych. Pobraną próbkę wody poddaje się badaniu pod kątem 9 parametrów:

- bakterie grupy coli

- bakterie Escherichia coli

- ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC / 72H

- przewodność elektryczna właściwa

- ph

- barwa

- mętność

- smak

- zapach