Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Badanie fizyko - chemiczne i bakteriologiczne wody (rozszerzone)

Rozszerzone badanie fizyko-chemiczne i bakteriologiczne pozwala uzyskać pełniejszą wiedzę z zakresu biologicznego i chemicznego składu wody oraz jej cech fizycznych. Wodę poddaje się badaniom pod kątem 11 parametrów.

Badanie obejmuje 9 parametrów podstawowych oraz 2 dodatkowe:

- bakterie grupy coli

- bakterie Escherichia coli

- ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC / 72H

- przewodność elektryczna właściwa

- ph

- barwa

- mętność

- smak

- zapach

- zawartość manganu

- zawartość żelaza