Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Badanie bakteriologiczne wody

Badanie wody pod kątem obecności bakterii umożliwia właściwą ocenę jakości zasobów. Dzięki temu możliwe jest uznanie wody za zdatną do picia oraz używania w celach gospodarczych. Niepomyślny wynik pozwala zapobiec negatywnym następstwom kontaktu z zanieczyszczoną wodą oraz determinuje wdrożenie odpowiednich działań naprawczych.

Badanie wody pod kątem bakteriologicznym obejmuje 3 parametry:

- bakterie grupy coli

- bakterie Escherichia coli

- ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC / 72H