Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Badanie bakteriologiczne wody

Celem badania bakteriologicznego wody jest ocena przydatności wody do celów pitnych i gospodarczych.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, badanie wykonuje się poprzez określenie wartości 4 parametrów:
- Clostridium perfringens łącznie ze sporami,
- Enterokoki kałowe,
- bakterie grupy coli,
- bakterie Escherichia coli.