Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Pozostałe usługi laboratoryjne - parametry

Badania wody, ścieków i osadów ściekowych to główna działalność Centralnego Laboratorium MWiK. W placówce możliwe jest poddanie badaniom m.in. wód studziennych, pochodzących z wodociągów, wód powierzchniowych, wody technologicznej i chłodniczej, wód opadowych, a także wody z basenów i pływalni.

W ofercie Laboratorium dostępnych jest 5 gotowych pakietów badań wody oraz 114 pojedynczych parametrów chemicznych, fizycznych i biologicznych, pozwalających na badanie wody, osadów ściekowych i ścieków. Cennik badań poszczególnych parametrów prezentuje Tabela 2.