Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Badanie fizyko - chemiczne wody (podstawowe)

Podstawowe badanie fizyko-chemiczne umożliwia aktualizację wiedzy o stanie zasobów wodnych.  Obejmuje 6 parametrów, które pozwalają ocenić jakość wody, jej przydatność do picia i realizacji celów gospodarczych.

Parametry badane w podstawowej wersji testów to:

- barwa

- mętność

- smak

- zapach

- ph

- przewodność elektryczna właściwa