Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Badanie fizyko - chemiczne wody (rozszerzone)

Rozszerzone badanie fizyko-chemiczne pozwala ocenić jakość wody pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym i umożliwia odpowiednie zarządzanie zasobami oraz skuteczne planowanie projektów modernizacyjnych w zakresie instalacji i stacji uzdatniania.

Badanie obejmuje 6 parametrów podstawowych oraz 2 dodatkowe:

- barwa

- mętność

- smak

- zapach

- ph

- przewodność elektryczna właściwa

- zawartość żelaza

- zawartość manganu