Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Pobranie i transport próbki na terenie gmin

Gminy ościenne współpracujące z MWiK (Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz i Sicienko) są rozliczane według stawki zryczałtowanej (42,28 zł netto) powiększonej o opłatę za każdy 1 kilometr trasy poza granicami miasta Bydgoszcz (1,22 zł netto).

Pobraniem i transportem próbek wody do badań zajmują się wykwalifikowani pracownicy  MWiK. Badanie wody pobranej lub przewożonej w niewłaściwych warunkach nie pozwala na otrzymanie miarodajnych wyników, dlatego zapewniamy usługę, która usuwa te ryzyka. Oferowane rozwiązanie pozwala zachować próbki w niezmienionym stanie od momentu pobrania, przez ich zapakowanie, zabezpieczenie i przewiezienie, po przekazanie do badania w Centralnym Laboratorium Badania Wody i Ścieków.

Kosztu transportu i poboru próbki nie nalicza się w przypadku dostarczenia przez Klienta materiału poddawanego badaniom do Centralnego Laboratorium: ul. Koronowska 96, Bydgoszcz.