Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Eksploatacja obiektów kanalizacyjnych

Odprowadzanie ścieków odbywa się dzięki miejskiej sieci kanalizacyjnej. Warto jednak pamiętać, że wiele firm, instytucji oraz osób prywatnych dodatkowo użytkuje różne obiekty wspierające lub uzupełniające ten proces.

MWiK, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, w ramach indywidualnych umów oferuje usługę eksploatacji i konserwacji obiektów kanalizacyjnych. Wśród nich można wskazać między innymi: sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, studnie kanalizacyjne oraz instalacje kanalizacyjne zlokalizowane na terenie danej działki (z wyłączeniem instalacji wewnątrz nieruchomości). W przypadku zainteresowania przekazaniem do eksploatacji obiektu kanalizacyjnego spoza listy lub rozszerzenia zakresu prac, zapraszamy do kontaktu i omówienia charakterystyki zadań.

Podpisanie umowy na realizację usługi poprzedzone jest wizją lokalną i przeglądem stanu technicznego obiektu. Po wystawieniu pozytywnej rekomendacji przez MWiK na temat danego obiektu, opracowaniu indywidualnej wyceny usługi i akceptacji warunków współpracy przez klienta, następuje podpisanie umowy o eksploatację i konserwację danego obiektu kanalizacyjnego. W jej ramach zapewniamy:

- nadzór nad funkcjonowaniem obiektu,
- przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego,
- dokonywanie prac konserwacyjnych,
- wykonywanie bieżących, drobnych napraw,
- przeprowadzanie niezbędnych czyszczeń.

W celu uzyskania połączenia z odpowiednim działem, w pierwszej kolejności zachęcamy do kontaktu z Działem Marketingu: tel. 52 58 60 992-993, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Eksploatacja obiektów wodociągowych

Dystrybucja wody odbywa się dzięki miejskiej sieci wodociągowej. Warto jednak pamiętać, że wiele firm, instytucji oraz osób prywatnych dodatkowo użytkuje różne obiekty wspierające lub uzupełniające ten proces, a także obiekty stanowiące alternatywne źródła wody.

MWiK, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, w ramach indywidualnych umów oferuje usługę eksploatacji i konserwacji obiektów wodociągowych. Wśród nich można wskazać między innymi: studnie głębinowe, ujęcia awaryjne oraz instalacje wodociągowe zlokalizowane na terenie danej działki (z wyłączeniem instalacji w budynkach). W przypadku zainteresowania przekazaniem do eksploatacji obiektu wodociągowego spoza listy lub rozszerzenia zakresu prac, zapraszamy do kontaktu i omówienia charakterystyki zadań.

Podpisanie umowy na realizację usługi poprzedzone jest wizją lokalną i przeglądem stanu technicznego obiektu. Po wystawieniu pozytywnej rekomendacji przez MWiK na temat danego obiektu, opracowaniu indywidualnej wyceny usługi i akceptacji warunków współpracy przez klienta, następuje podpisanie umowy o eksploatację i konserwację danego obiektu. W jej ramach zapewniamy:

- nadzór nad funkcjonowaniem obiektu wodociągowego,
- przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego,
- dokonywanie prac konserwacyjnych,
- wykonywanie bieżących, drobnych napraw,
- przeprowadzanie płukań i czyszczeń.

Z uwagi na fakt, że usługa eksploatacji obiektów wodociągowych jest świadczona przez różne komórki, w celu uzyskania połączenia z odpowiednim działem w pierwszej kolejności zachęcamy do kontaktu z Działem Marketingu: tel. 52 58 60 992-993, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Usługi konsultingowo-doradcze

uslugi konsultingowo doradczeUsługi konsultingowo-doradcze to cała gama prac, które specjaliści zatrudnieni w MWiK wykonują na rzecz klientów biznesowych, instytucjonalnych oraz prywatnych. Wykonywane zadania dotyczą przede wszystkim tworzenia, porządkowania i rozwijania gospodarki wodno-ściekowej.

 

 

Zakres omawianych usług to:

•prowadzenie monitoringu i nadzoru technologicznego nad produkcją wody i jej dystrybucją, w tym doradztwo technologiczne w zakresie uzdatniania wody (wykonywanie analiz, dobór złóż oraz optymalizacja dozowania preparatów chemicznych),
•prowadzenie nadzoru technologicznego nad procesem oczyszczania ścieków oraz przeróbką osadów ściekowych,
•nadzór nad eksploatacją urządzeń,
•tworzenie i weryfikacja projektów technologicznych wraz z formułowaniem wytycznych dla koniecznych remontów lub modernizacji,
•doradztwo w zakresie realizacji i rozliczania inwestycji,
•wykonywanie operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód do wód lub do gruntu, 
•wsparcie pracowników ochrony środowiska w aspektach związanych z prowadzeniem gospodarki wodno-ściekowej, w tym kontroli zakładów przemysłowych.

Ceny usług uzależnione są od zakresu i charakterystyki prac zleconych do realizacji. W celu omówienia zadań oraz opracowania oferty zapraszamy do kontaktu z Działem Technologicznym: tel. 52 58 60 841, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Usługi eksploatacyjne

W ramach naszej działalności specjalistycznej świadczymy usługi eksploatacyjne związane z obsługą infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Ich istotą jest zlecenie MWiK-owi prac, które polegają na nadzorze, przeglądach, konserwacji, drobnych, bieżących naprawach i usuwaniu awarii na obiektach objętych umową. W ramach omawianych usług zajmujemy się eksploatacją przyłączy, obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wodomierzy ogrodowych.

Wyszczególnienie  Opis usługi  Jednostka  Cena netto [zł] 
Eksploatacja przyłącza wodociągowego  szczegóły 1 mb/m-c  0,88  
Eksploatacji przyłącza kanalizacyjnego  szczegóły 1 mb/m-c  0,38 
Eksploatacja i konserwacja obiektów wodociągowych szczegóły wycena indywidualna
Eksploatacja i konserwacja obiektów kanalizacyjnych szczegóły wycena indywidualna
Eksploatacja wodomierza ogrodowego  szczegóły 1 szt./m-c  3,98 

EKSPLOATACJA PRZYŁĄCZY

Eksploatacja przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, realizowana w ramach umów na czas nieokreślony, to usługa przeznaczona dla wszystkich właścicieli i użytkowników przyłączy, którzy posiadają podpisaną z MWiK-iem umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

W ramach eksploatacji przyłącza wodociągowego Zakład Sieci Wodociągowej we współpracy z Zakładem Wodomierzy przeprowadza płukania przyłącza, wymiany zaworów, zasuw i elementów pozostałej armatury w zestawach wodomierzowych ze sprawdzeniem ich szczelności oraz dokonuje napraw. Z kolei Zakład Sieci Kanalizacyjnej, odpowiadający za eksploatację przyłącza kanalizacyjnego, zapewnia czyszczenia i bieżące naprawy przyłączy sanitarnych oraz usuwanie powstałych awarii.

Formalności związane z przejęciem przyłącza do eksploatacji nie są skomplikowane, ale wymagają określenia statusu przyłącza, które może być uznane za nowe lub istniejące.

Jak odróżnić przyłącze nowe od istniejącego? W tej kwestii kluczowe znaczenie mają daty zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz umowy o eksploatację przyłącza. Jeśli dzieli je mniej niż 3 miesiące, przyłącze uznawane jest za nowe i może zostać przyjęte do eksploatacji przez MWiK w ramach uproszczonej procedury. Jeśli jednak przerwa między podpisaniem obu umów wynosi więcej niż 3 miesiące, przyłącze klasyfikowane jest jako istniejące. W takiej sytuacji rozpatrzenie wniosku o przyjęcie go do eksploatacji zostanie poprzedzone indywidualnie wycenionym przeglądem jego stanu technicznego.

EKSPLOATACJA I KONSERWACJA OBIEKTÓW WOD-KAN

Eksploatacja obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych, realizowana w ramach indywidualnych umów, polega na zapewnieniu sprawności i właściwego ich funkcjonowania poprzez:

• prowadzenie nadzoru,
• przeprowadzanie przeglądów technicznych,
• wykonywanie prac konserwacyjnych,
• dokonywanie niezbędnych, bieżących napraw,
• wykonywanie czyszczeń i płukań.

Z tej usługi chętnie korzystają klienci instytucjonalni oraz biznesowi, ale do współpracy zapraszamy także klientów indywidualnych.

MWiK na rzecz odbiorców może świadczyć usługi eksploatacyjne między innymi na: studniach głębinowych, instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie danej działki (z wyłączeniem instalacji w budynkach), ujęciach awaryjnych, studniach kanalizacyjnych i innych.

W przypadku zainteresowania eksploatacją obiektów spoza listy, zapraszamy do kontaktu oraz umówienia wizji lokalnej, w trakcie której ocenione zostaną warunki dojazdu specjalistycznego sprzętu, zakres zadań oraz częstotliwość ich wykonywania w celu opracowania indywidualnej oferty.

EKSPLOATACJA WODOMIERZA OGRODOWEGO

Eksploatacja wodomierza ogrodowego polega na zainstalowaniu u klienta zestawu pomiarowego, czyli wodomierza z nakładką radiową pozwalającą na zdalne dokonywanie odczytów bez konieczności wchodzenia na posesję.

eksploatacja wodomierza ogrodowegoPrzekazanie do MWiK-u eksploatacji wodomierza ogrodowego ma także szereg innych zalet, między innymi: monitorowanie przez Spółkę cechy legalizacyjnej urządzenia i bieżącego zużycia wody oraz przeprowadzanie okresowych wymian i niezbędnych napraw zestawu wodomierzowego.

Ponadto warto pamiętać, że posiadanie wodomierza ogrodowego pozwala cieszyć się dostępem do wody bez konieczności uiszczania opłaty za odprowadzenie ścieków. Oznacza to, że podlewanie i napełnianie basenów ogrodowych jest dużo tańsze niż wykonywanie tych czynności w ramach standardowej umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Do współpracy w ramach przedstawionej usługi zapraszamy klientów indywidualnych posiadających domy, właścicieli firm, przedstawicieli instytucji oraz osoby zarządzające nieruchomościami.

KONTAKT

Z uwagi na fakt, że usługi eksploatacyjne są świadczone przez różne komórki, w celu uzyskania połączenia z odpowiednim działem w pierwszej kolejności zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta: tel. 52 50 60 600, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

Podkategorie