Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Lokalizacja wycieku na przewodach wodociągowych

Usługa diagnostyczna umożliwia w bezinwazyjny sposób określenie miejsca awarii na wypełnionej wodą i pracującej pod ciśnieniem instalacji wodociągowej. Wykorzystanie geofonu lub korelatora gwarantuje szybką lokalizację wycieku.