Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Lokalizacja trasy przewodów wodociągowych

Usługa diagnostyczna umożliwia precyzyjną lokalizację trasy przebiegu przewodów metalowych.