Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Lokalizacja skrzynek i pokryw

W ramach usługi przeprowadza się czynności umożliwiające zlokalizowanie niewidocznych skrzynek zasuwowych, hydrantów i pokryw.