Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Pomiar ciśnienia wody z rejestracją danych

Usługa polega na rejestracji podstawowego parametru dystrybucji wody jakim jest ciśnienie wody. Pomiary przeprowadzane są rejestratorem ciśnienia na instalacjach wewnętrznych, zewnętrznych i sieci wodociągowej w zakresie od 0÷16 Bar. Wyniki badań przekazywane są klientowi w formie raportu.